Profesor zwyczajny lub nadzwyczajny w Instytucie Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Opolski
Opole
15 d. temu

Profesor zwyczajny lub nadzwyczajny w Instytucie Matematyki i Informatyki

2015-04-22 08 : 24 : 42 Wydarzyło się

KONKURS

Rektor Uniwersytetu Opolskiego

na wniosek Dziekana WydziałuMatematyki, Fizyki i Informatyki

ogłasza konkurs na stanowisko

PROFESORA ZWYCZAJNEGO LUBNADZWYCZAJNEGO

w Instytucie Matematyki iInformatyki

Wymagana dokumentacja oraz wymagania kwalifikacyjne kandydata :

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;
 • Odpis dyplomu uzyskania tytułu profesora nauk matematycznych lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka lub informatyka;
 • Życiorys zawodowy;
 • Zestawienie opublikowanych prac naukowych;
 • Krótki opis głównych kierunków badań oraz osiągnięć naukowych;
 • Informacja o udziale w realizacji projektów badawczych;
 • Informacja o współpracy z organizacjami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą;
 • Krótki opis aktywności dydaktycznej oraz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry;
 • Zgoda na :

 • wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy;
 • zaliczenie do minimum kadrowego dla studiów kierunku matematyka bądź informatyka na poziomie I i II stopnia;
 • zaliczenie do minimum kadrowego do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych;
 • zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w związku z występowaniem Wydziału o dofinansowanie działalności statutowej.

  W przypadku kandydata obcokrajowca, który nie posiada stopnianaukowego doktora habilitowanego, dodatkowo wymagane jest złożeniewykazu zespołów badawczych lub projektów badawczych, którymikandydat kierował w okresie co najmniej pięciu lat oraz odpisudyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.

  Preferowane będą osoby posiadające dorobek badawczy w zakresieanalizy matematycznej oraz doświadczenie dydaktyczne na poziomieuniwersyteckim.

  Termin i miejsce składania zgłoszeń :

  Termin składania zgłoszeń upływa 13 maja 2015 r.

  Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

  ul. Oleska 48, 45-052 Opole.

  Planowane zatrudnienie od 1 października 2015r.

  Warunkiem zatrudnienia jest znajomość języków polskiego iangielskiego w mowie.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku