kierownik oddziału
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Gdańsk
3 d. temu
source : infoPraca

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

kierownik oddziału do spraw kierowania i organizacji pracy dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Dyspozytornia Medyczna w Gdańsku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • organizuje i kieruje pracą dyspozytorni medycznej, w tym opracowuje szczegółowy sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, zapewnia ciągłość jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych
 • nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych
 • przygotowuje, weryfikuje i aktualizuje wykazy oraz opracowania niezbędne podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych
 • opracowuje i aktualizuje plany postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeniach alarmowych
 • dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego
 • koordynuje realizację zadań w zakresie utrzymania i funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w rejonie operacyjnym
 • opracowuje założenia dotyczące finansowania dyspozytorni medycznej oraz wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych na kolejny rok budżetowy
 • rozpatruje zażalenia, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania dyspozytorni medycznej
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • praca administracyjno-biurowa
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

 • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to : komputer, telefon, drukarka.
 • Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Dokumenty można również składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

  Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce Dla klienta >

  Doręczanie dokumentów elektronicznych .

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe na kierunku pielęgniarstwo (co najmniej studia pierwszego stopnia) lub co najmniej tytuł licencjata wymagany dla ratownika medycznego

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

  w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • szczególne uprawnienia : w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo niezbędne jest posiadanie kwalifikacji wymaganych dla pielęgniarki systemu
 • znajomość ustaw : o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o systemie powiadamiania ratunkowego, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

  Dokumenty należy złożyć do : 2020-11-27

  Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21 / 27, 80-810 Gdańsk

  Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek : 83 / 20

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku