BARMAN/KA
Hotel Aquarion
Zakopane, Małopolskie, Polska
26 d. temu
source : YOURCAREERGROUP GmbH

Sieć Dobry Hotel , do swojego hotelu Aquarion (136 pokoi, restauracja, 3 sale konferencyjne, SPA) przy ulicy Jagiellońskiej 29 w Zakopanem, poszukuje kandydata na stanowisko : BARMAN / KA

Opis stanowiska :

 • Codzienna obsługa baru
 • Przygotowywanie napojów i koktajli
 • Sprzedaż usług świadczonych przez restaurację i bar z dbałością o zaspokojenie potrzeb gości
 • Dbanie o wyposażenie i estetykę restauracji
 • Współpraca z innymi działami w hotelu
 • Oczekujemy :

 • Wysokiej kultury osobistej
 • Zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej nawiązywania i podtrzymywania relacji z gośćmi
 • Minimum wykształcenia średniego
 • Dobrej znajomości języka angielskiego
 • Punktualności
 • Sumienności i zaangażowania
 • Doświadczenie w gastronomii - mile widziane.

  Oferujemy :

 • Stałe zatrudnienie
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Posiłek pracowniczy
 • Strój służbowy
 • Zniżki pracownicze na usługi w hotelach w obrębie sieci Dobry Hotel, dla rodziny i znajomych
 • Możliwość rozwoju w ramach sieci Dobry Hotel
 • Benefity (karta Multisport, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe)
 • CV prosimy kierować na adres praca hotelaquarion.pl z dopisaniem nazwy stanowiska.

  W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami :

  Oświadczam, że zapoznałam / em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym. Na podstawie art.

  6 ust. 1 lit. a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest spółka Dobry Hotel Mięczkowski moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-

  mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczenia tam zdjęcia (wizerunku).

  Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie .

  Jednocześnie informujemy, że CV niezawierające powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dobry Hotel Mięczkowski spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie (81-

  762) ul. Gen. Pułaskiego 18-20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 36021 2, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 585145587 8, REGON 221 05 19 40 .

  Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art.

  6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,

  posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-

  mail : rodo at dobryhotel.com . Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich wygaśnięcia.

  W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani / Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

  podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,

  odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji,

  Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  34-500 Zakopane, Polska

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku