Ekspert ds. Walidacji Modeli
Citi
Warszawa, MA, POL
‎3 godz. temu

Description

Biuro Walidacji Modeli jest jednostką współtworzącą i aktywnie kształtującąprocesy związane z zarządzaniem ryzykiem modeli w banku,bezpośrednio podlegającą Wiceprezesowi Zarządu odpowiadającemu za zarządzanie ryzykiem w Banku Handlowym.

Jednostka zajmuje się zarówno techniczną , jak i funkcjonalną oceną jakości działania modeli, na każdym z etapów cyklu ich funkcjonowania.

Obok implementacyjnej i cyklicznej walidacji modeli, do zadań Biura należy nadzór nad procesembieżącego monitorowania jakości modeli oraz kształtowanie zasad i reguł związanych z walidacją, monitoringiem oraz szerokopojętym pomiarem ryzyka modelu, jak również formułowaniem i weryfikacją rekomendacji i planów naprawczych związanych z modelami i procesami, w których model jest wykorzystywany.

Modele będące przedmiotem walidacji wykorzystywane są we wszystkich jednostkach organizacyjnych Grupy Banku i pokrywają obszary związanez wyceną instrumentów finansowych, wyznaczaniem wyniku finansowego, transferową ceną funduszy i zarządzaniem aktywami i pasywami banku oraz zarządzanien ryzykiem rynkowym, płynności i kredytowym sektora bankowości detalicznej i korporacyjnej.

Kluczowe zadania :

Niezależna walidacja modeli kredytowych oraz modeli wycen instrumentów finansowych

Przygotowanie raportów z walidacji wdrożeniowej i okresowej, wraz zrekomendacjami dotyczącymi potencjalnych zmian w modelach

Przygotowywanie i utrzymywanie kodów programistycznych w celu budowy narzędzi walidacyjnych

Tworzenie, utrzymywanie i rozwój narzędzi analitycznych i baz danych zapewniających efektywny proces walidacji

Przygotowywanie prezentacji z wynikami walidacji dla Szefa Sektora Zarządzania Ryzykiem i stosownych Komitetów oraz przekazywanieinnych informacji z zakresu zarządzania ryzykiem modeli Banku

Efektywna współpraca z jednostkami organizacyjnymi Banku będącymi właścicielami modeli w zakresie pozyskiwania odpowiednich informacji oraz uzgadnianie planów naprawczych

Jako pracodawca oferujemy :

Rozwój w kluczowych dziedzinach zarządzania ryzykiem poprzez poznania specyfiki funkcjonowania różnorodnych modeli obejmujących wszystkie obszary zarządzania ryzykiem w banku

Udział w zróżnicowanych projektach, również wdrożeniowych, z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego i korporacyjnego, kalkulacji odpisów, kalkulacji korekt do wyceny (CVA), a także w obszarach ryzyka rynkowego, płynności, ALM, wyceny instrumentów finansowych itp.

Współpracę z doświadczonymi ekspertami w kraju i w ramach struktury międzynarodowej Banku, otwartymi na wymianę wiedzy i wprowadzającymi najwyższe standardy związane z obszarem walidacji i zarządzania ryzykiem modeli

Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie

Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, plan emerytalny)

Wymagania :

Wykształcenie wyższe : kierunki ścisłe jak np. Matematyka, Statystyka, Fizyka, Ekonometria, Inżynieria Finansowa

Minimum trzyletnie doświadczenieprzy budowie lub walidacji modeli kredytowych lub modeli wycen instrumentów finansowych

Umiejętność obsługi i programowania wSAS / SQL na poziomie zaawansowanym, programowanie w Python / C++

Bardzo dobra znajomości pakietu MS Office ( MS Excel , Access, Power Point)

Znajomość języka angielskiego, pozwalająca na komunikację ustną i pisemną (przygotowywanie dokumentacji technicznej, kontakt z anglojęzycznymi współpracownikami)

Praktyczna umiejętność stosowania metod matematycznych, znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki

Rozwinięte zdolności analityczne, koncepcyjnego myślenia oraz umiejętność wyciągania wniosków

Zdolność do pracy pod presją i terminowego wykonywania zadań

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku