Sales person Store operator Ruukki Express
Ssab AB
Tarnowo Podgórne (Poznań), Poland
1 d. temu

Aktualnie do naszego zespołu specjalistów poszukujemy kandydatów na stanowisko :

Sprzedawca magazynier

W Punkcie Sprzedaży Detalicznej Pokryć Dachowych

Miejsce pracy : Tranowo Podgórne

Główne obowiązki

 • Prowadzenie magazynu, w tym utrzymywanie porządku, znakowanie produktów i materiałów, inwentaryzacje, prowadzenie listy brakujących materiałów.
 • Załadunek, rozładunek, rozkładanie materiałów w magazynie.
 • Wsparcie bieżącej obsługi klientów : doradztwo, ofertowanie, przyjmowanie zamówień, sprzedaż, wyszukiwanie materiałów, pakowanie, zamawianie transportu.
 • Wymagania

 • Doświadczenie w pracy na magazynie oraz transporcie towarów
 • Uprawnienia do obsługi wózka widłowego UDT
 • Doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Zdolności komunikacyjne, umiejętność współpracy w zespole, zaangażowanie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • Pracę od poniedziałku do piątku na 1 zmianę (w godzinach 8-16 / 9-17)
 • Pracę w firmie, w której bezpieczeństwo jest priorytetem
 • Pracę w firmie będącej liderem na rynku
 • Świadczenia socjalne
 • Dofinansowanie kart sportowych
 • Opiekę medyczną
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Wsparcie w okresie adaptacji oraz szkolenie wprowadzające
 • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  Administratorem Pani / Pana danych osobowych ( Administrator ) jest Ruukki Polska Sp. z o.o.. ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów.

  Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE ( RODO ), Administrator przekazuje poniżej informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

 • clicker cursor : pointer; .hiddendiv display : none; .clicker : focus + .hiddendiv display : block; Pokaż pełny tekst Klauzuli informacyjnej
 • 1. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail : gdpr ssab.com.

  2. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez :

  2.1. Administratora będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością :

  Cele przetwarzania Danych Osobowych Podstawa prawna a) Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, dla którego przekazała / ł Pani / Pan Administratorowi dane osobowe, na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody art.

  6 ust. 1 lit. a) RODO b) Przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji u Administratora, na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody art.

  6 ust. 1 lit. a) RODO c) W zakresie, w jakim na podstawie postępowań prowadzonych przed uprawnionymi organami, Administrator zobowiązany zostanie do przetwarzania Pani / Pana danych osobowych art.

  6 ust. 1 lit. c) RODO d) Niezbędność do wykonania uprawnienia realizowanego przez Administratora w interesie publicznym, w zakresie dotyczącym informowania uprawnionych organów i służb, w tym np.

  o podejrzeniu popełnienia przestępstwaart. 6 ust. 1 lit. e) RODO e) Prawnie uzasadniony interes Administratora dotyczący udziału Administratora w postępowaniach sądowych i pozasądowych wszczętych na podstawie Pani / Pana roszczeń związanych z prowadzonymi rekrutacjami u Administratora, w tym w zakresie : (a) wyjaśnienia tych roszczeń, lub (b) ich uregulowania lub (c) ochrony praw Administratora w tych postępowaniach art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

  2.2. Administratora będącego oddziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością :

  Cele przetwarzania Danych Osobowych Podstawa prawna a) Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, dla którego przekazała / ł Pani / Pan Administratorowi dane osobowe, na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody art.

  6 ust. 1 lit. a) RODO b) Przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji u Administratora, na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

  3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje :

 • a) następujące kategorie danych osobowych, wskazane w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, w tym : imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia; wskazane dane kontaktowe; wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • b) informacje o Pani / Pana zainteresowaniu określonym stanowiskiem, na które Pani / Pan aplikuje,

  c) informacje o wynikach postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w stosunku do Pani / Pana; dalej łącznie ,,Dane Osobowe .

  4. Źródłem pochodzenia Danych Osobowych w zakresie określonym w pkt 3 a) i b) powyżej jest platforma informatyczna, przeznaczona do gromadzenia aplikacji o pracę, do której wprowadziła / ł Pani / Pan swoje dane osobowe, przy czym platforma ta zarządzana jest przez podmiot trzeci, który został umocowany przez Administratora do przetwarzania danych osobowych jako podmiot przetwarzający.

  Kategorie Danych Osobowych wskazane w pkt 3 c) Administrator ustala samodzielnie w związku z przeprowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym.

  5. Co do zasady Administrator nie udostępnia osobom trzecim Danych Osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Administrator posiada ku temu podstawę prawną.

  Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy i służby, sądy powszechne w Polsce, jak również podmioty trzecie wspierające Administratora w zakresie realizacji celów, wskazanych w pkt 2, w tym także podmiot wskazany w pkt 4 powyżej.

  6. Administrator przechowuje Dane Osobowe jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych.

  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez :

  7.1. Administratora będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskiwania kopii Danych Osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Danych Osobowych.

  Może Pani / Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Danych Osobowych.

  7.2. Administratora będącego oddziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskiwania kopii Danych Osobowych oraz prawo do przenoszenia Danych Osobowych.

  8. W przypadku udzielenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w celach wskazanych w pkt 2.1 a) i b) oraz 2.

  2 a) i b) przysługiwać będzie Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9. Przetwarzanie Danych Osobowych jest traktowane jako dobrowolne i jednocześnie niezbędne dla Administratora do zrealizowania celów wskazanych w pkt 2 powyżej.

  10. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pani / Pan, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przewarzania danych osobowych.

  11. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności profilowania i tym podobnych.

  12. W zakresie nieobjętym w pkt 1-11 powyżej, informacje na temat przetwarzania Pani / Pana danych osobowych zawarte zostały w dokumencie pod nazwą : SSAB - OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI PODCZAS REKRUTACJI, dostępnym pod adresami : www.

  ruukki.com / pol, www.ssab.pl

  Osoby zainteresowane ofertą pracy, które zapoznały się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, po naciśnięciu przycisku ZŁÓŻ APLIKACJĘ TERAZ będą mogły złożyć aplikację o pracę.

  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku