Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Instytucie Nauk Prawnych w dyscyplinie - nauki prawne
Uniwersytet Opolski
Opole
6 d. temu

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Instytucie Nauk Prawnych w dyscyplinie - nauki prawne

2019-12-19 16 : 01 : 48 Wydarzy się

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Nauk o Państwie i Prawie.

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać :

1) tytuł zawodowy magistra prawa,

2) zainteresowania naukowe w obszarze prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka, prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym przekonaniami,

3) predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,

4) gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

5) doświadczenie zawodowe w podmiotach prywatnych (np. kancelariach prawnych) lub na uczelni,

6) umiejętność korzystania z podstawowych programów pakietu Microsoft Office,

7) umiejętność pracy w zespole,

8) dyspozycyjność, samodzielność myślenia, kreatywność, odporność na stres,

9) chęć podejmowania wyzwań naukowych,

10) znajomość języka polskiego na poziomie języka ojczystego i znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dodatkowymi kryteriami kwalifikacyjnymi są :

1) dorobek publikacyjny,

2) uczestnictwo w konferencjach naukowych, grupach i zespołach badawczych,

3) doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w ramach prowadzenia studiów,

4) aktywne uczestnictwo w pracach towarzystw naukowych.

Wymagane dokumenty :

1) podanie o zatrudnienie,

2) CV (uwzględniające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej),

3) wykaz publikacji z obszaru zainteresowań badawczych,

4) kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa, informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym,

5) kwestionariusz osobowy,

6) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz oświadczenie stwierdzające, iż w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy

7) certyfikat językowy lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego,

Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku