księgowy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Węgorzewo
4 d. temu
source : infoPraca

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

księgowy Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Łuczańska 1, 11-600 Węgorzewo

11-600 Węgorzewo Łuczańska 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Rozlicza koszty i wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz sporządza sprawozdawczośćzwiązaną ze zwalczaniem chorób zakaźnych
 • Sprawdza i dekretuje dokumenty księgowe pod względem formalno-rachunkowym
 • Pomaga w sporządzaniu sprawozdań finansowych i budżetowych jednostki i innych analiz na potrzeby jednostkinadrzędnej
 • Obsługuje system bankowości elektronicznej, magazynowej, księgowej, kadrowej i TREZOR
 • Prowadzi sprawy kadrowe
 • Rozlicza zleceniobiorców i ustala należne składki do ZUS i należny podatek do US oraz obsługuje program Płatnik
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie
 • Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje),
 • Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, brak podjazdu,
 • Narzędzia i materiały pracy samochód służbowy, sprzęt biurowy : komputer, telefon, drukarka.
 • Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.

  Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie tego faktu przed upływem 3- miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : / 87 / 427-58-81.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe ekonomiczne

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

  w zespole finansowo-księgowym

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Dokumenty należy złożyć do : 2021-07-26

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii

  11-600 Węgorzewo

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku