Architekt IT
ZUS
Centrala ZUS
12 d. temu

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne :

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki lub zarządzania architekturą IT lub administrowania systemami
 • minimum 5 lat stażu pracy
 • Pożądane :

 • wykształcenie wyższe (informatyka)
 • Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień architektury rozwiązań SI
 • znajomość narzędzia SPARX Enterprise Architect lub innego typu CASE
 • umiejętność modelowania architektury z wykorzystaniem języka ArchiMate
 • znajomość ram architektonicznych TOGAF
 • znajomość notacji UML i BPMN
 • znajomości narzędzi pakietu Microsoft Office
 • wiedza na temat dobrych praktyk z obszaru zarządzania IT (np. ITIL, COBIT)
 • podstawowa wiedza nt. wyceny inicjatyw IT
 • znajomość zagadnień związanych z architekturą zorientowaną na usługi (SOA)
 • doświadczenie w pracy z systemami bazodanowymi
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • opracowywanie strategii rozwoju IT i strategii usług IT oraz nadzór nad ich realizacją w odpowiedzi na strategiczne cele biznesowe Zakładu
 • zapewnienie zgodności przedsięwzięć z pryncypiami architektonicznymi Zakładu poprzez doradztwo dla biznesu na etapie inicjowania potrzeb biznesowych i realizacji zmian w Zakładzie
 • opiniowanie potrzeb biznesowych pod kątem wpływu na architekturę IT z uwzględnieniem kierunków rozwoju systemów informatycznych w ZUS
 • opracowywanie i aktualizowanie zasad i wytycznych w zakresie projektowania rozwiązań w systemach informatycznych oraz procesów związanych z utrzymaniem i rozwojem architektury IT
 • określanie zależności pomiędzy projektami i nowo zgłoszonymi potrzebami biznesowymi w celu wykrycia pól do optymalizacji działań i synergii zmierzających do ekonomicznego wydatkowania środków budżetu ZUS
 • opracowywanie i egzekwowanie stosowania : standardów architektonicznych dla środowiska IT oraz pryncypiów i procesów zarządzania architekturą IT, utrzymania i aktualizacji repozytoriów architektonicznych i analitycznych
 • Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając "Kontynuuj", wyrażam zgodę na zasady prywatności i warunki neuvoo i zgadzam się na otrzymywanie odpowiednich powiadomień o ofertach e-mail. (anuluj w dowolnym momencie) Spójrz tutaj
  Kontynuuj
  Formularz wniosku