starszy specjalista
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Warszawa, PL
‎3 godz. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o przyznanie, ze środków budżetu państwa, pomocy mieszkaniowej repatriantom. Wydaje decyzje z zakresu przyznania środków finansowych z budżetu państwa dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny, stanowiących pomoc finansową.
 • Prowadzi postępowania w sprawie o wyrażenie zgody na wydanie wizy repatriacyjnej, wydaje w tym zakresie postanowienia w zakresie zgody na wydanie wnioskodawcy wizy repatriacyjnej bądź zgody na wydanie przez konsula decyzji o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej.
 • Prowadzi postępowania odwoławcze od decyzji wojewody w sprawie o uznanie za repatrianta oraz w sprawie o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego posiadaczowi Karty Polaka, a także postępowania odwoławcze od decyzji konsula w sprawie o stwierdzenie polskiego pochodzenia.
 • Współdziała w sprawach z zakresu problematyki repatriacyjnej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi za granicą, Komendą Główną i Komendami Wojewódzkimi Policji, Komendą Główną Straży Granicznej, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wydziałami Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędów Wojewódzkich i władzami samorządowymi.
 • Utrzymuje kontakty oraz realizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi, uczelniami w zakresie działania Wydziału ds.
 • Repatriacji, prowadzi wykaz podmiotów współpracujących z Wydziałem.

 • Wprowadza do systemu informatycznego Pobyt informacje na temat prowadzonych postępowań wydanie postanowienia, wydanie wizy repatriacyjnej, wydanie decyzji przyznającej pomoc finansową.
 • Opracowuje notatki problemowe, sprawozdania i informacje statystyczne z zakresu repatriacji dla potrzeb kierownictwa Departamentu i Ministerstwa, w tym zawierające propozycje rozwiązań.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Powyżej jednego roku doświadczenia zawodowego w prowadzenia postępowań administracyjnych
 • Znajomość języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość ustawy o repatriacji oraz procedur z zakresu postępowania administracyjnego
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego i wystąpienia publiczne
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub nauk humanistycznych
 • Co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o Karcie Polaka. Znajomość podstawowych zagadnień w zakresie przepisów regulujących finanse publiczne oraz pomoc społeczną
 • Co oferujemy

 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00-9.00).

 • Możliwość zakupu przez pracowników pakietu opieki medycznej i ubezpieczenia na życie dla nich i ich bliskich.
 • Możliwość rozwoju zawodowego, uczestniczenia w szkoleniach oraz częściowej refundacji kosztów nauki języka obcego, studiów podyplomowych.
 • Różnorodny pakiet socjalny i pakiet benefitów (w szczególności dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do pobytu pracownika na leczeniu sanatoryjnym lub wczasach profilaktyczno-leczniczych, możliwość wzięcia pożyczki mieszkaniowej, uzyskania wsparcia finansowego z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka, a także wsparcia finansowego w trudnych sytuacjach).
 • Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo Pożyczkowej.
 • Możliwość korzystania z pobytów leczniczych w wybranych Sanatoriach Uzdrowiskowych MSWiA w ramach dostępnych miejsc oraz możliwość korzystania z miejsc w ośrodkach wypoczynkowych współpracujących z pracodawcą.
 • Stojaki / miejsce na rowery w lokalizacji przy ul. Batorego 5.
 • Bufet w budynku MSWiA na ul. Batorego 5.
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 • Podczas rekrutacji podejmujemy działania, by materiały wykorzystywane w trakcie naboru dostosować do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.
 • udostępnimy materiały wydrukowane większą czcionką).

  Warunki pracy

  Budynek przy ul. Domaniewskiej 36 / 38 :

  Budynek przy ul. Domaniewskiej 36 / 38 : Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się. Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Warunki dotyczące charakteru pracy :

 • zagrożenie korupcją,
 • obsługa klientów zewnętrznych.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku