Mechanik maszyn
JTI
Stary Gostków, Poland
‎10 godz. temu

Japan Tobacco International. Działamy w 130 krajach na świecie, zatrudniamy ponad 45 tys. osób i mamy w swoim portfolio jedne z najbardziej znanych marek, w tym Camel, LD i Winston dostępne na polskim rynku.

W Polsce zatrudniamy ponad 2 tys. pracowników i jesteśmy trzecim graczem w branży tytoniowej. Od początku działalności w kraju w 2007 roku jesteśmy najszybciej rosnącą firmą tytoniową : nasz udział w rynku wzrósł ponad czterokrotnie.

Nasz sukces zależy od ludzi, tworzymy kulturę organizacyjną opartą na współpracy i odpowiedzialności. JTI Polska jest laureatem Top Employers Polska nieustannie od 10 lat, w 2019 roku zajęliśmy w tym rankingu 1 miejsce.

W ostatnich latach Business Centre Club przyznało firmie tytuły Lidera Polskiego Biznesu i Ambasadora Polskiej Gospodarki w uznaniu rozwoju biznesu, zaangażowania społecznego oraz najlepszych praktyk w zarządzaniu.

Jesteśmy członkiem japońskiej grupy producentów tytoniu. Więcej informacji na stronie

Co przygotowaliśmy dla Ciebie?

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej

Możliwość rozwoju zawodowego

Bogaty pakiet benefitów m.in. dofinansowanie posiłków, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do nauki j.

angielskiego, siłownia na terenie fabryki, karta sportowa

Transport na wyznaczonych trasach (m.in. Łódź, Aleksandrów Łódzki, Poddębice, Zgierz, Łęczyca, Uniejów, Ozorków, Zduńska Wola, Kutno, Turek, Sieradz)

Czym będziesz się zajmować w JTI?

Przygotowaniem, przezbrojeniem, regulacją oraz rozruchem gniazda produkcyjnego

Utrzymaniem i monitorowaniem pracy obsługiwanych maszyn w celu zapewnienia właściwej jakości produktów i ustalonych norm wydajności

Kontrolą parametrów procesu, ich analizą oraz raportowaniem koordynatorowi

Prowadzeniem dokumentacji procesowej i maszynowej

Dbaniem o stan techniczny obsługiwanych maszyn i urządzeń

Stosowaniem się do standardów higieny i bezpieczeństwa pracy

Będzie Ci łatwiej realizować powyższe zadania, jeśli :

Posiadasz wykształcenie minimum średnie techniczne (mile widziane mechaniczne, elektryczne)

Znasz zagadnienia z zakresu mechaniki ogólnej, precyzyjnej, pneumatyki oraz hydrauliki

Posiadasz umiejętność samodzielnego diagnozowania usterek oraz określania przyczyn awarii maszyn i urządzeń

Posiadasz doświadczenie w środowisku Kaizen i 5S - mile widziane

Lubisz i potrafisz pracować w zespole

Jesteś odpowiedzialny, dokładny i precyzyjny w wykonywaniu czynności

Chciałbyś się uczyć i przejawiasz techniczne zainteresowania

Potrafisz czytać dokumentację techniczno-ruchową (schematy techniczne)

Po otrzymaniu aplikacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez JTI Polska sp.

z o.o. zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

Jeżeli wrażasz zgodę na przetwarzanie danych rekrutacyjnych w związku z rekrutacjami prowadzonymi przez naszą Spółkę w przyszłości, prosimy o dodanie w CV następującego oświadczenia :

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie w celach rekrutacyjnych, zgadzam się na przetwarzanie przez tę spółkę danych osobowych zawartych w mojej aplikacji rekrutacyjnej dla celów przyszłych rekrutacji.

Mam świadomość, że mogę cofnąć zgodę w każdym czasie .

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe :

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kategorie danych przetwarzanych :

Dane przekazane przez Ciebie w związku z aplikowaniem na stanowisko w JTI Polska sp. z o.o. lub w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez JTI Polska sp. z o.o. w przyszłości.

Administrator danych :

Administratorem danych jest JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie, Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice

Cele przetwarzania :

1. udział w procesie rekrutacyjnym ogłoszonym przez JTI Polska sp. z o.o., w którym aplikujesz

2. w przypadku otrzymania Twojej zgody - umożliwienie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska sp. z o.o. w przyszłości

Podstawy prawne przetwarzania :

Ad. 1. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia : podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą art.

6 ust. 1 b) RODO; inne dane udostępnione przez kandydata : zgoda art. 6 ust. 1 a) RODO

Ad. 2. zgoda art. 6 ust. 1 a) RODO

RODO - Rozporządzanie PE i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Prawa związane z przetwarzaniem danych :

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do sprostowania i uzupełnienia;
 • prawo do przeniesienia danych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, w każdym czasie;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

  Odbiorcy danych :

  Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania podmiotom, które na jego zlecenie realizują usługi wspierające proces, w którym dane osobowe są przetwarzane, np.

  usługi IT, obsługa bazy danych, podmiot publikujący ogłoszenie : Grupa Pracuj Sp. z o. o.

  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych :

  1.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Nazwa i siedziba : JTI Polska sp. z o.o., Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice

  Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych :

  Inspektor Ochrony Danych :

  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować bezpośrednio pod adresem :

  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

  2. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe i jaka jest ich podstawa prawna?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko w JTI Polska sp.

  z o.o., którego dotyczy Twoja aplikacja.

  Jeżeli wraziłeś / aś zgodę na udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska sp. z o.o. w przyszłości, dane będą przetwarzane również w tym celu.

  Podstawa prawna przetwarzania została wskazana w tabeli.

  3. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?

  Dane przekazane w celu wzięcia udziału w konkretnym projekcie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres do zakończenia procesu rekrutacji, maksymalnie do 3 miesięcy od dokonania wyboru pracownika na wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia umowy.

  Jeżeli wyraziłeś / aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji, wówczas dane te będą przetwarzane do cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez dwa lata.

  4. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

  Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym bazę danych, Grupa Pracuj Sp.

  z o. o. w celu publikacji ogłoszenia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora i w zakresie udzielonej zgody.

  5. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

  Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Przysługuje Ci prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, czy kategoriach odnośnych danych osobowych, a także innych informacji zgodnie z art.

  15 RODO, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ponadto, możesz wnieść żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art.

  18 RODO, a także prawo żądania przeniesienia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia.

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, np. przesyłając stosowny wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem :

  6. Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

  Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.

  Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

  Grupa Pracuj Sp. z o. o. może powierzyć dane do przetwarzania do USA na podstawie decyzji Komisji w sprawie adekwatności ochrony lub programu "Tarcza Prywatności" lub wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych.

  Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

  7. Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej, jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w trakcie procesu rekrutacyjnego, dalszy udział w nim będzie niemożliwy.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku