Stażysta w obszarze pracy z systemem SAP (EWM)
H&M Group
Gądki, pl
2 d. temu

Opis firmy

Do naszego Centrum Dystrybucyjnego W Gądkach pod Poznaniem poszukujemy

Stażystów w obszarze pracy z systemem SAP (EWM).

Na stażu będziesz miał okazję :

 • Poznać funkcjonowanie firmy logistycznej w obszarze pracy z systemem SAP (EWM)
 • Zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności
 • Wykonać samodzielny projekt
 • Poznać jak pracujemy z naszymi wartościami firmowymi
 • Być częścią organizacji, która buduje dynamiczne zespoły
 • Zmierzyć się z konkretnymi praktycznymi zadaniami
 • Rozwinąć swój potencjał w oparciu o wewnętrzny feedback
 • Opis stanowiska

 • Kontrolowanie i raportowanie poprawnego przebiegu procesu produkcyjnego
 • Wspieranie użytkowników końcowych w podstawowym zakresie systemu SAP (EWM)
 • Identyfikowanie i proponowanie możliwości lub potrzeb usprawnień procesów na poszczególnych działach
 • Bieżący kontakt ze specjalistami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu
 • Kwalifikacje

  Szukamy osoby, która :

 • ma zdolności analityczne i predyspozycje do rozwiązywania problemów
 • ma doświadczenie w pracy z narzędziami pozwalającymi analizować dane (np. EXCEL)
 • ustala priorytety
 • samodzielnie organizuje swoją pracę, także pod presją czasu
 • jest komunikatywna i potrafi pracować w zespole
 • jest osobą sumienną, dokładną i odpowiedzialną
 • jest studentem 4-5 tego roku studiów lub absolwentem
 • jest gotowa do pracy w systemie III zmianowym oraz w wybrane weekendy
 • mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Oferujemy :

 • płatny, pełen wyzwań staż (3 miesiące)
 • możliwość zdobycia szerokiej wiedzy SAP EWM w praktyce
 • certyfikat ukończenia na koniec stażu
 • szkolenie wdrażające i możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
 • wsparcie opiekuna przez cały okres stażu
 • możliwość korzystania z bezpłatnego transportu na wyznaczonych trasach
 • dofinansowanie do obiadów
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej aplikacji w postaci CV nie później niż do 30.05.2022 r.

  Obowiązek informacyjny

  H&M nie żą da od Ciebie przekazywania szczególnych kategorii danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, a obejmuj ą cych na przyk ł ad dane dotycz ą cych pochodzenia rasowego i etnicznego, pogl ą dów politycznych, przekona ń religijnych i ś wiatopogl ą dowych, cz ł onkostwa w zwi ą zkach zawodowych, stanu zdrowia i orientacji seksualnej.

  Prosimy nie umieszcza ć powy ż szych danych w aplikacji.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest H&M Hennes&Mauritz Logistics Sp. z o. o. z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3 (zwany dalej H&M).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane będą przetwarzane przez H&M na następujących podstawach prawnych i w następujących celach :

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna : art.
 • 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami prawa pracy).

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach, w tym danych obejmujących szczególne kategorie.
 • Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. a RODO i lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

 • jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji i informowania o nich dane te będą przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

  H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M w związku z prowadzonymi procesami rekrutacji, w tym spółce centralnej (H&M Hennnes&Mauritz GBC AB z siedzibą w Mäster Samuelsgatan 46 w Sztokholmie).

  Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

  Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem obecnej rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział.

  Jeżeli wyraziłaś / eś zgodę na przetwarzanie przez H&M Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji to Twoje dane będą przetwarzane przez H&M na podstawie Twojej zgody nie dłużej niż 12 miesięcy od wyrażenia Twojej zgody.

  Jakie masz prawa? Przysługuje Ci prawo do :

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

  Kontakt

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami :

  Inspektor Ochrony Danych : Piotr Janiszewski

  Tel : 22 211 18 60, E-mail : iodpldc hm.com

  H&M Hennes&Mauritz Logistics Sp. z o.o.z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3 .

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku