Referent Księgowy
VG Polska Sp. z o.o.
Tychy, śląskie, Polska
3 d. temu
source : Pracuj.pl

Referent Księgowy

Miejsce pracy : Tychy

Twój zakres obowiązków

 • Sprawdzanie faktur i rachunków pod względem rachunkowym
 • Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych
 • Prowadzenie spraw rozrachunkowych z kontrahentami
 • Księgowanie faktur dotyczących zakupów i sprzedaży
 • Przygotowywanie rejestrów VAT
 • Nadzór, rozliczanie i wycena inwentaryzacji
 • Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • Nasze wymagania

 • Wykształcenie średnie mile widziane wyższe (preferowane kierunki : ekonomia, rachunkowość)
 • Znajomość przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Znajomość przepisów o podatku od towarów i usług
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra obsługa komputera (Pakiet MS Office)
 • Duże zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków
 • Dobra organizacja pracy, dokładność i obowiązkowość
 • To oferujemy

 • Interesującą pracę w renomowanym międzynarodowym koncernie
 • Wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacji
 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
 • Zdobycie cennego doświadczenia w środowisku międzynarodowych specjalistów
 • REKRUTACJA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW :

 • weryfikacja dokumentów i wymagań kwalifikacyjnych kandydatów
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • Miejsce pracy

 • Chełmek, plac Kilińskiego 1
 • VG Polska Sp. z o.o.

  VG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku Plac Kilińskiego 1, należy do grupy kapitałowej VAN GENECHTEN PACKAGING i jest producentem opakowań z tektury litej.

  PROSIMY O ZAMIESZCZENIE JEDNEGO Z OŚWIADCZEŃ : I)Oświadczenie do rekrutacji bieżącej : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez VG Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmku, Plac Kilińskiego 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

  lub II)Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez VG Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmku, Plac Kilińskiego 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach na inne stanowiska przez okres 12 miesięcy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) poprzez kliknięcie "Aplikuj teraz". Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną zniszczone po zakończonej rekrutacji.

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH : Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27.

  04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

  Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, że : 1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest VG Polska Sp. z o.o.

  z siedzibą Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS : 0000041656, REGON : 070921168, NIP : 5491954124 (zwana dalej Administratorem ).

  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres VG Polska Sp.

  z o.o. Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek. 2.Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji.

  3.Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art.

  6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ) oraz art.

  6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art.

  6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą).4.Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres rekrutacji oraz przez 3 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy od jej udzielenia.

  5.Pani / Pana dane osobowe są przekazywane Grupie Pracuj Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa oraz podmiotom z nią powiązanym.

  Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, jak : dostawcom usług IT i hostingowych w tym przypadku Spółce Van Genechten Packaging - ICT należącej do grupy kapitałowej Van Genechten Group oraz serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami albo są odrębnymi administratorami Pani / Pana danych osobowych.

  6.Administrator nie będzie przekazywał Pani / Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W razie, gdyby takie przekazanie było konieczne, zostanie o tym Pani / Pan poinformowana / y.

  7.Zgodnie z RODO, przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Ponadto w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo jej wycofania w każdym czasie.

  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 8.W każdej chwili przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych.

  W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w w / w celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani / Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności lub Pani / Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  9.Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie wynikającym z art.

  221 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym i jednocześnie jest niezbędne, aby Pani / Pan mógł uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią / Pana innych danych jest dobrowolne.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku