Konkurs na stanowisko asystenta (bez doktoratu) w zakresie: Prawo Zabezpieczenia Społecznego w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego WPiA
Uniwersytet Opolski
Opole
22 d. temu

Wymagania stawiane wobec kandydata na stanowisko asystenta :

 • posiadanie tytułu magistra prawa z oceną na dyplomie co najmniej dobrą,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym,
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • znajomość języka obcego,
 • zaangażowanie w działalność organizacyjną.
 • 2. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

  3. Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie powinno zawierać :

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UO,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej dobrą,
 • wykaz osiągnięć badawczo-naukowych wraz z planem rozwoju naukowego,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • oświadczenie zawierające zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego na kierunku prawo, lub administracja I i II stopnia prowadzonych przez WPiA UO.
 • Dokumenty należy złożyć w terminie do 20.06.2018 r. w sekretariacie Wydziału Prawa i Administracji UO, ul. Katowicka 87 a, 45-060 Opole.

  Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

  Lecturer social security law

  INSTITUTION : Opole University, Faculty of Law and Administration

  CITY : Opole

  POSITION : lecturer (without doctorate)

  EXPIRES : 20 / 06 / 2018

  WEB ADDRESS : www.prawo.uni.opole.pl

  KEY WORDS : lecturer, law, administration, civil law, social security law

  DESCRIPTION

  1. A candidate for the above position should meet the following requirements :

 • Master of Law degree (LL.M.) with at least good average score / grade on the diploma,
 • a track record of delivering law courses at both undergraduate and postgraduate level,
 • fluency in Polish,
 • fluency in a foreign language,
 • organizational commitment.
 • 2. University does not provide housing.

  3. Required documents :

 • an application addressed to Rector of the Opole University,
 • copy of the Master of Law diploma with at least good average score / grade,
 • list of scientific and research achievements, as well as scientific development plan,
 • list of educational achievements.
 • The candidate should give permission to participate in the minimum academic staff complement to conduct studies in the field of law (uniform Masters) or public administration (undergraduate and postgraduate level) on Faculty of Law and Administration of Opole University.
 • Documents should be submitted to the Secretariat of Faculty on 20 / 06 / 2018.

  Contact details : Opole University

  Opole University

  Faculty of Law and Administration

  POLAND

  No response from the university is equivalent to the rejection of the bid.

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku