Elektryk
PGO S.A.
Katowice, Polska
2 d. temu

Miejsce pracy :

 • Odlewnia Żeliwa Śrem S.A.
 • Zadania jakie realizuje Elektryk :

 • Konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznej,
 • Montaż nowych urządzeń,
 • Usuwanie awarii.
 • Jakie wymagania powinien spełniać kandydat na to stanowisko?

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • Znajomość zagadnień z dziedziny elektryki,
 • Uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1kV,
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność,
 • Umiejętność szybkiego reagowania,
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej.
 • Korzyści płynące z pracy w PGO S.A. :

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
 • Inwestycje w rozwój pracowników (m.in. dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów),
 • Dodatkowe świadczenie z okazji Dnia Odlewnika, Wczasy Pod Gruszą,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne).
 • Aplikacje prosimy wysyłać za pośrednictwem przycisku Aplikuj.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 41, dla potrzeb procesu rekrutacji w celu i w zakresie niezbędnym do jego realizacji

 • Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest PGO S.A. z siedzibą w Katowicach 40-698, ul. Armii Krajowej 41, KRS 0000305325, Regon : 590722383, NIP : 771-23-74-309.
 • Pani / Pana dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji będą przetwarzane :
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PGO S.
 • A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016 / 679- RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGO S.A. podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGO S.
 • A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 • W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przyszłe procesy rekrutacyjne) dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy licząc od momentu wyrażenia niniejszej zgody.
 • W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PGO S.

  A., dane będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGO S.

  A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 • Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • Dla celów dowodowych Administrator zaleca wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

 • Przysługuje Pani / Panu prawo : dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych- RODO.
 • Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani / Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
 • W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy podanie danych jest dobrowolne.

 • W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych PGO S.A., który możliwy jest poprzez adres mailowy : odo.
 • pgo pgosa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku