Adiunkt Stanowisko badawczo-dydaktyczne
UMCS
Lublin, Poland
2 d. temu

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Fizjologii Roślin i Biofizyki, w Instytucie Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określonew ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU :

 • posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nauk biologicznych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone stosowną opinią samodzielnego pracownika naukowego;
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego, dotyczącego zagadnień z biofizyki - wymagane autorstwo publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych, (w tym publikacje z listy filadelfijskiej);
 • posiadanie praktycznej znajomości metod stosowanych w badaniach biofizycznych, szczególnie metod
 • elektrofizjologicznych;
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym w zakresie biofizyki lub fizjologii roślin;
 • posiadanie doświadczenia organizacyjnego i legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;
 • dobra znajomość komputerowych programów graficznych i statystycznych wykorzystywanych w analizie wyników eksperymentalnych oraz programów niezbędnych do redagowania prac naukowo-badawczych;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, oraz umiejętność płynnego posługiwania się językiem angielskim.
 • WARUNKI ZATRUDNIENIA :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2022 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.
 • Wymagane dokumenty

  II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ :

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego;
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.
 • j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy naukowej.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku