specjalista
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Gdańsk
‎19 godz. temu
source : infoPraca

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

specjalista do spraw zarządzania, utrzymania i bezpieczeństwa systemów radiokomunikacyjnych Policji w Wydziale Łączności i Informatyki

80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • zarządzanie, administrowanie i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemów ZSR i DMR i urządzeń radiokomunikacyjnych Policji w woj. pomorskim,
 • zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych pomorskiej sieci WAN oraz MAN, w tym elementów systemu OST 112,
 • koordynowanie pracy pracowników oraz stopnia wykonania przez nich zadań oraz udzielenie porad technicznych użytkownikom systemów radiokomunikacyjnych Policji w zakresie ich funkcjonowania, w tym usuwanie awarii oraz wdrażanie nowych projektów radiokomunikacyjnych,
 • zarządzanie systemami dyspozytorskimi w zakresie funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych na obszarze działania pomorskiej Policji,
 • tworzenie aplikacji i administrowanie systemami baz danych opartych o silniki MySQL, POSTGRES, ORACLE.
 • Warunki pracy

 • bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to : komputer, telefon, drukarka, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.
 • obywatele, przedsiębiorstwa), - zagrożenie korupcją, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • Umowa o pracę na czas zastępstwa.

  Proponowane wynagrodzenie : ok. 3 400 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!! Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

  W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 : 00 do 15 : 00 w KWP w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie .

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych.

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach : nabory.

  kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!! Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia.

  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 74 15-327, 47 74 15-186.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  co najmniej 4 lata w administracji lub od 1 roku w obszarze elektroniki, radiokomunikacji, telekomunikacji, teleinformatyki, informatyki.

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • asertywność, umiejętność przekonywania i wyrażania swoich poglądów, umiejętność kierowania zespołem,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym - zapewniającym umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji.
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
 • o ochronie informacji niejawnych,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • dokument potwierdzający posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego E
 • Dokumenty należy złożyć do : 2021-12-01

  Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

  80-819 Gdańsk

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku