referent
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
Kraków, PL
6 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • sporządza projekty pism i decyzji oraz postanowień w postępowaniach odwoławczych i zażaleniowych organów nadzoru budowlanego I instancji,
 • sporządza projekty pism i decyzji oraz postanowień w postępowaniach wznowieniowych jako organ I instancji,
 • przygotowuje projekty wystąpień do stron oraz organów,
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i wystąpienia posłów i senatorów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewody Małopolskiego oraz wystąpienia sądów administracyjnych, prokuratury i policji,
 • przygotowuje dokumentację sprawy w związku z odwołaniem lub zażaleniem do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz w związku ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • przyjmuje strony prowadzonych postępowań,
 • udziela informacji telefonicznej stronom o etapie prowadzonego postępowania,
 • przygotowuje akta spraw ostatecznie załatwionych do przekazania do archiwum zakładowego.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : średnie
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
 • zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność
 • terminowość
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • komunikatywność
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (do pobrania wzór oświadczenia pod linkiem https : / / bip.malopolska.
 • pl / winbkrakow,m,112295,praca-w-inspektoracie.html)

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne lub / i dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  Warunki pracy

  Inspektorat zajmuje kompleks pomieszczeń obejmujących : parter, III, IV i V piętro w budynku biurowym, wyposażonym w windę (do IV piętra).

  Stanowisko wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy. Praca biurowa wykonywana z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

  Kontakty ze stronami postępowań oraz pracownikami innych urzędów. W czasie pracy istnieje konieczność przemieszczania się w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie urzędu.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku