Kosmetyczka
Outworking SA
Jastarnia, Pomorskie
‎14 godz. temu
source : Lento.pl

Jesteśmy firmą świadczącą usługi w zakresie outsourcingu i leasingu pracowniczego, rekrutacji, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej.

Obecnie dla jednego z Naszych Klientów poszukujemy kosmetyczki do hotelowego SPA w Juracie do pielęgnacja dłoni i stóp zgodnie z potrzebami klientów.

Obowiązki : Wykonywanie manicure hybrydowego, japońskiego, french. Wykonywanie pedicure frezarkowy / hybrydowy. Przedłużanie paznokci.

Utrzymywanie stanowiska w czystości. Wymagania : Miła aparycja. Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. Odpowiedzialność.

Ukończony kurs uprawniający do wykonywania w / w zadań. Dyspozycyjność i gotowość do pracy w godzinach otwarcia SPA 10 00-

22 00. Pracę w najnowocześniejszym SPA hotelowym na wybrzeżu. Oferujemy : Możliwość zdobywania nowych umiejętności. Bezpłatne zakwaterowanie.

Dodatek do wyżywienia. Pracę sezonową z możliwością na stałe. Wysoką stawkę uzależnioną od doświadczenia. Osoby zainteresowane zapraszamy do składania CV za pośrednictwem portalu i / lub kontakt pod numerem telefonu 513 103 143.

Klikając w przycisk "Aplikuj" lub "Wyślij" bądź kontakt telefoniczny wyraża Pani / Pan zgodę na przetwarzanie przez OUTWORKING SA danych osobowych zawartych w Pani / Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani / Pan niniejszym aplikuje.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż : Administrator Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest OUTWORKING SA z siedzibą w Poznaniu (61-

502) przy ul. Langiewicza 2 / 10. Dane kontaktowe Możesz skontaktować się z OUTWORKING SA poprzez adres email : lub pisemnie na adres siedziby OUTWORKING SA.

Pod podanym adresem email może Pan / Pani kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez OUTWORKING SA w celu : Prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu Podstawa prawna przetwarzania danych : art.

6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) art.

6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia) Wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji Podstawa prawna przetwarzania danych : art.

6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda) art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia) Przekazywania złożonych dokumentów aplikacyjnych innym spółkom z Grupy kapitałowej OUTWORKING Podstawa prawna przetwarzania danych : art.

 • 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda) art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia) Okres przechowywania danych Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane : a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;
 • b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez grupę kapitałową OUTWORKING -

  do momentu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia ostatniego procesu rekrutacyjnego.

  Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Przekazywanie danych i odbiorcy danych W zakresie w jakim wyrazi Pan / Pani na to zgodę, OUTWORKING SA przekazuje Pani / Pana dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej OUTWORKING oraz innym podmiotom, dla których grupa kapitałowa OUTWORKING świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, do celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  Prawa w związku przetwarzaniem danych osobowych W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa : prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Zgodę można wycofać poprzez przesłanie oświadczenia na adres email - prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie tzw.

  prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  Obowiązek podania danych i stuki ich niepodania Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie Pani / Pana z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Step 2
  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku