inspektor weterynaryjny
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Siemiatycze
1 d. temu
source : infoPraca

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

17-300 Siemiatycze Ul. 11 Listopada 49

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Przyjmuje zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzi dochodzenia epizootyczne, pobiera próby do badań diagnostycznych
 • Sporządza zestawienia statystyczne dotyczące chorób zakaźnych
 • Zbiera comiesięczne informacje z działań lekarzy wolnej praktyki
 • Przygotowuje plany prowadzenia badań kontrolnych w zakresie chorób zakaźnych, czuwa nad ich realizacją oraz prowadzi wymaganą dokumentację
 • Przygotowuje i realizuje plany kontroli w zakresie nadzoru nad podmiotami
 • Przygotowuje i aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzi rejestry kontrolowanych podmiotów, dokumentację z realizacji kontroli, sporządza zestawienia i przygotowuje decyzje administracyjne
 • Warunki pracy

  Praca wykonywana w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siemiatyczach oraz poza siedzibą urzędu (teren powiatu siemiatyckiego).

  Wyjazdy służbowe. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

  Praca związana z bezpośrednią obsługą klienta. Kontakt ze zwierzętami. Narażenia na czynniki biologiczne i choroby zakaźne oraz warunki atmosferyczne.

  Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania sie w budynku (brak podjazdów, wind i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo).

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • CV i list motywacyjny podpisz odręcznie
 • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe weterynaryjne

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie postępowania administracyjnego oraz służby cywilnej
 • Umiejetność obsługi programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu aktualnego prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Dokumenty należy złożyć do : 2021-12-10

  Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach

  17-300 Siemiatycze

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku