starszy specjalista
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Warszawa, PL
3 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Inicjuje i prowadzi postępowania wyjaśniające oraz antymonopolowe z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług i przygotowuje w toku tych postępowań projekty rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania praktykom rynkowym.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na zażalenia, odpowiedzi na apelacje i i odpowiedzi na skargi kasacyjne, a także projekty zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz projekty innych pism procesowych w postępowaniach wywołanych zaskarżeniem rozstrzygnięć Prezesa UOKiK, w celu ich obrony przed sądami różnych instancji, a także reprezentuje Prezesa UOKiK przed sądami różnych instancji w procesach odwoławczych od rozstrzygnięć organu.
 • Uczestniczy w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców przez Departament oraz inne komórki organizacyjne Urzędu w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług.
 • Współpracuje z organami krajowymi, organami UE i organami krajów członkowskich UE w obszarze ochrony konkurencji, w tym reprezentuje Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych, np.
 • European Competition Network, International Competition Network, OECD.

 • Uczestniczy w opiniowaniu projektów postanowień i decyzji w postępowaniach prowadzonych w innych niż Departament komórkach organizacyjnych pod kątem spójności działania Urzędu w obszarze zwalczania praktyk ograniczających konkurencję.
 • Uczestniczy w opiniowaniu wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzeczeń sądów unijnych.

  Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe magister prawa lub ekonomii
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w zakresie stosowania prawa lub analiz ekonomicznych
 • Wiedza i umiejętność jej wykorzystania z zakresu prawa antymonopolowego, kpa, kpc, orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie kompetencji : komunikacja, myślenie analityczne, współpraca, orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok doświadczenia w zakresie prawa antymonopolowego, energetycznego, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej
 • Znajomość prawa Unii Europejskiej
 • Znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie kompetencji : podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, kreatywność
 • Co oferujemy

 • stabilne zatrudnienie umowa o pracę
 • dodatek do wynagrodzenia za staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia)
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13tka
 • nagrody jubileuszowe (od 20 lat pracy przyznawane co 5 lat)
 • elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między 7.00 a 09.00)
 • możliwość pracy zdalnej - na umotywowany wniosek pracownika;
 • gwarantowany program rozwoju zawodowego : różnorodny pakiet szkoleń (grupowych i indywidualnych), dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, aplikacji radcowskiej, szkoleń językowych, platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego, biblioteka na terenie Urzędu
 • możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w ciekawych projektach, w tym tych dofinansowanych z funduszy europejskich
 • możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
 • atrakcyjny pakiet socjalny : dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego / jej dzieci, dofinansowanie sportu i kultury, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-zimowym
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach karty sportowej Multisport oraz pakietu medycznego w ramach grupowego ubezpieczenia pracownika
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • owocowe wtorki
 • udogodnienia dla rowerzystów : pomieszczenie do przechowywania rowerów w siedzibie Urzędu
 • doskonałą, dobrze skomunikowaną lokalizację w centrum Warszawy (blisko stacji metro Centrum i "Świętokrzyska", stacji SKM i PKP Śródmieście , stacji PKP Centrum ).
 • Urząd jest członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz laureatem nagrody Friendly Workplace 2022.

  Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

  Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

  Wyjazdy służbowe w związku z prowadzonymi kontrolami i przeszukaniami u przedsiębiorców.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku