młodszy archiwista
Archiwum Państwowe w Kielcach
Kielce, PL
1 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • przeprowadza kwerendy archiwalne
 • wyszukuje informacji w bazach danych i w materiałach archiwalnych, w tym - sporządzonych w języku rosyjskim
 • sporządza pisma o kosztach i wynikach poszukiwań
 • sporządza kopie, odpisy, wypisy, reprodukcje materiałów archiwalnych
 • informuje klientów o zasobie archiwum, sposobach korzystania z materiałów archiwalnych i ogólnodostępnych baz danych
 • udostępnia materiały archiwalne
 • pomaga w przygotowaniu wystaw, prezentacji, lekcji i warsztatów archiwalnych
 • dokumentuje przebieg załatwianych spraw w systemie EZD, obsługuje systemy komputerowe i bazy danych używane w archiwach
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze archiwistyki
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie : narodowego zasobu archiwalnego i archiwów, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, opłaty skarbowej, służby cywilnej
 • Znajomość języka rosyjskiego pozwalająca na odczytywanie dokumentów sporządzonych w tym języku
 • Umiejętność obsługi sprzętu biurowego
 • Umiejętność redagowania pism
 • Komunikatywność i orientacja na klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 miesiące w instytucji z zasobem historycznym
 • Umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy własnej
 • Systematyczność i odpowiedzialność, rzetelność i terminowość
 • Co oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • Dodatek za wieloletnią pracę (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym
 • Możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych (ZFŚS)
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  Budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Posiada pochylnię, windę osobową i odpowiednio dostosowane pomieszczenia sanitarne.

  Warunki pracy

  Praca biurowa wykonywana 8 godzin dziennie w siedzibie urzędu. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca wysiłku fizycznego przy przenoszeniu akt i przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku.

  Praca z materiałami archiwalnymi, narażenie na kontakt z czynnikami alergennymi, kurzem archiwalnym, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt, pleśniami, grzybami.

  Stanowisko pracy jest wyposażone w sprzęt biurowy. Oświetlenie jest naturalne i sztuczne.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku