Konkurs na stanowisko pracy w Biurze Nauki i Obsługi Projektów – Zespół ds. realizacji i rozliczeń projektów
Uniwersytet Opolski
Opole
1 d. temu

Wymaganiaobligatoryjne :

 • Wykształcenie wyższe;
 • Staż pracy co najmniej 3 lata;
 • Znajomość zasad finansowania projektów ześrodków NCN, NCBiR, Horyzont, programów regionalnych oraz krajowychfinansowanych ze środków unijnych;
 • Doświadczenie w zakresie rozliczania wnioskówaplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze źródeł krajowych i unijnych;
 • Podstawowa wiedza w zakresie Ustawy PZP;
 • Biegła znajomość pakietu MS Office, wszczególności MS Excel;
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,odporność na presję czasu;
 • Umiejętność pozyskiwania wiedzy ze źródełogólnodostępnych w zakresie wykonywanych obowiązków;
 • Dokładność, kreatywność, wysoka kulturaosobista.
 • Milewidziane :

 • Kursy i szkolenia w zakresie realizacji irozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • Doświadczenie w działaniach obejmującychwsparcie realizacji projektu (PMO);
 • Znajomość metodyk raportowania realizacjiprojektów;
 • Podstawoweobowiązki osoby zatrudnionej na ww. stanowisku :

 • Wsparcie kierownika projektu w zakresiedziałań merytorycznych w projekcie;
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej zgodniez wymaganiami umów o dofinansowanie;
 • Raportowanie postępu prac projektowych;
 • Identyfikacja ryzyk w projekcie,rekomendowanie działań naprawczych;
 • Przygotowywanie rozliczeń i sprawozdań wramach zawartych umów o dofinansowanie;
 • Prowadzenie bazy danych projektów Uczelni;
 • Oferujemy :

 • Ciekawą pracę w stabilnej instytucji;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnymwymiarze czasu pracy docelowo na czas nieokreślony;
 • Świadczenia socjalne;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszeniakwalifikacji;
 • WYMAGANEDOKUMENTY :

  1.Podanieo zatrudnienie

  2.Kwestionariuszosobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni (do pobrania na stronie www.uni.opole.pl pracownik dokumenty do pobrania)

  3.Odpisylub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania

  Dokumentynależy składać w nieprzekraczalnymterminie do 30.11. 2020 r. pocztą na

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku