Lider Testów - Tirbe Aplikacji Biznesowych
ING Bank Śląski S.A.
śląskie, Polska
3 d. temu

Lokalizacja : Warszawa, Katowice, cała Polska (praca zdalna)

Opis projektu :

Do Tribe’u Aplikacji Biznesowych w Pionie Tech ING Banku Śląskiego poszukujemy Lidera Testów, który dołączy do zespołu zajmującego się przygotowywaniem formularzy wniosków za pomocą platformy Ferryt.

Wnioski są przygotowywane dla klientów biznesowych Banku, a następnie udostępniane w bankowości internetowej. Kandydat / ka będzie pracował / a jako lider testów odpowiedzialny / a za wypracowanie standardów technicznych, rozwój oraz utrzymanie frameworku testów automatycznych.

Opis stanowiska :

 • Wypracowanie standardów technicznych, rozwój oraz utrzymanie frameworku testów automatycznych
 • Planowanie, wykonywanie testów manualnych i automatycznych
 • Tworzenie scenariuszy i przypadków testowych oraz raportowanie błędów
 • Współtworzenie standardów technicznych w ramach frameworku testów automatycznych
 • Współpraca z analitykami praca w samoorganizującym się zespole w oparciu o Scrum
 • Utrzymanie aplikacji na środowisku produkcyjnym w ramach wytwarzanych i wdrażanych funkcjonalności
 • Dbanie o jakość wytwarzanego kodu źródłowego testów automatycznych jak i aplikacji poprzez cykliczne code review
 • Wymagania :

 • Minimum 3 lata doświadczenia w automatyzacji testów, w tym przynajmniej rok w roli lidera testów
 • Wiedza z zakresu realizacji testów manulanych i automatycznych
 • Doświadczenie w koordynacji i wykonywaniu testów funkcjonalnych
 • Znajomość języka programowania Java na poziomie regular / średnio zaawansowanym
 • Znajomość frameworku do automatyzacji testów Selenium / Selenide
 • Praktyczna znajomość narzędzi wspierających testy : Postman, Soap UI, REST Assured, SQL
 • Dobre umiejętności komunikacyjne, samodzielność oraz zaangażowanie
 • Znajmość języka angielskiego na poziomie B2
 • Mile widziane

 • Znajomość środowiska CI / CD Azure DevOps
 • Znajomość narzędzia Enterprise Architect
 • Doświadczenie w Mock’owaniu
 • Certyfikat ISTQB certyfikat będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość platformy Ferryt
 • Informacja ING Banku Śląskiego S.A.

  wymagana Rozporządzeniem o danych osobowych

 • Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? Jak się skontaktować z inspektorem ochrony danych w Banku ?
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice (Bank).

  Z inspektorem ochrony danych Banku można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Banku najlepiej z dopiskiem : Inspektor ochrony danych lub adres elektroniczny abi ing.pl

 • W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 • Bank przetwarza Twoje dane, w następujących celach :

 • Realizacji procesu rekrutacji,
 • Wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą.
 • Wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Banku :
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników oraz klientów) i mienia Banku. Dotyczy to również monitoringu placówek Banku z zachowaniem prywatności i godności osób;
 • zapewnienia bezpieczeństwa środków i transakcji, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez Bank;
 • dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Banku lub podmiotu, który Bank reprezentuje.
 • Kategorie danych osobowych
 • Bank będzie przetwarzał następujące dane osobowe :

 • nazwiska i imiona;
 • data urodzenia;
 • adres zamieszkania lub pobytu;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • wykształcenie;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • wizerunek (zdjęcie) o ile nie ujawnia danych wrażliwych;
 • inne dane, które zawarłeś w swojej ofercie pracy.
 • Podanie danych z punktu 3.1 - 3.5 wynika z przepisów prawa i jest konieczne

  do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dodatkowe dane są podawane dobrowolnie

  i wymagają Twojej wyraźnej zgody, a ich brak nie wywołuje żadnych ujemnych skutków.

 • W jakich innych celach możemy przetwarzać Twoje dane?
 • Bank przetwarza dane w celu, do którego zostały zebrane (cel pierwszorzędny). Dane mogą być jednak także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane.

  Dopuszcza się następujące cele drugorzędne :

  a) przeniesienie danych do archiwum, lub

  b) audyty i / lub postępowania wyjaśniające, lub

  c) wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej lub

  d) rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych.

 • Kategorie odbiorców danych.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz wyraźnie wskazanych przez Ciebie.

  Bank będzie przekazywał dane do podmiotów Grupy ING na podstawie Wewnętrznych Reguł Korporacyjnych zapewniających należyty poziom ochrony Twoich danych osobowych.

 • Jak długo Bank będzie przetwarzał dane.
 • Bank będzie przetwarzać Twoje dane do zamknięcia procesu rekrutacji. W przypadku Twojej wyraźnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będą przetwarzane przez okres dwóch lat od ich otrzymania.

 • Informacja o Twoich
 • Masz prawo żądania od Banku dostępu do dotyczących danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, uzyskania ich kopii oraz przeniesienia do innego administratora.

  W celu wykonania swoich praw skontaktuj się poprzez adres : rekrutacja ing.pl

  Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia.

  Uwaga dla kandydatów :

  Oferty pracy składane poza informatycznym systemem rekrutacyjnym prosimy zaopatrzyć w zapis wyrażający wyraźną dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Kapitałową ING Banku Śląskiego S.

  A. w procesie rekrutacji.

  Brak zgody uniemożliwi rozpatrzenie otrzymanej oferty pracy.

  Wzór zgody :

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Kapitałową ING Banku Śląskiego S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Dz.U. UE L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Kapitałową ING Banku Śląskiego S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Kapitałową ING Banku Śląskiego S.A. dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku