konserwator archiwalny
Archiwum Państwowe w Warszawie
Milanówek, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Prowadzi prace konserwatorskie, zabezpieczające oraz w koniecznych przypadkach - introligatorskie zasobu archiwalnego
 • Współpracuje z Oddziałami Archiwum w zakresie zabezpieczenia konserwatorskiego
 • Prowadzi podstawowe badania i sporządza dokumentację konserwatorską
 • Przeprowadza przeglądy stanu zachowania zbiorów
 • Prowadzi prace z zakresu konserwatorskiego przygotowania akt na wystawy i do digitalizacji
 • Wykonuje ekspertyzy i udziela konsultacji w zakresie zabezpieczania zbiorów na podłożu papierowym
 • Stanowi wsparcie merytoryczne i szkoleniowe w zakresie konserwacji archiwaliów
 • Identyfikuje i wspomaga opiniowanie potrzeb konserwatorskich Archiwum
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy doświadczenia przy konserwacji obiektów zabytkowych na podłożu papierowym
 • umiejętność przeprowadzania zabiegów konserwatorskich
 • umiejętność wykonywania introligatorskich prac zabezpieczających
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe o kierunku konserwacja dzieł sztuki, specjalizacja konserwacja papieru i skóry
 • umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej
 • komunikatywność
 • znajomość jęz. angielskiego pozwalająca na korzystanie z literatury fachowej i udział w wydarzeniach wymagających uzywania języka obcego
 • Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  Warunki pracy

  Praca wymaga wysiłku fizycznego w związku wykonywaniem prac konserwatorskich, przenoszenie obciążników do prostowania obiektów, praca z prasą introligatorską której zamknięcie i otwarcie wymaga siły fizycznej.

  Duża część prac konserwatorskich wymaga pozycji siedzącej.

  Kontakt z kurzem archiwalnym mogącym powodować alergie, możliwość narażenia na czynniki biologiczne : grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły.

  Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku