starszy asystent laboratoryjny
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Bydgoszcz, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • przeprowadza badania w zakresie identyfikacji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, ustala przeznaczenie urządzeń cyfrowych oraz nośników danych, przeprowadza proces odzyskiwania danych z nośników cyfrowych oraz ich weryfikacji
 • bierze udział w oględzinach miejsc zdarzeń, oględzinach zwłok i innych czynnościach procesowych
 • administruje siecią komputerową Laboratorium Kryminalistycznego, serwerami sieci Laboratorium Kryminalistycznego oraz nadzoruje ich funkcjonowanie
 • serwisuje i konfiguruje sprzęt komputerowy oraz urządzenia peryferyjne Laboratorium Kryminalistycznego oraz zainstalowane na tym sprzęcie oprogramowania
 • tworzy aplikacje i zestawienia statystyczne niezbędne dla funkcjonowania Laboratorium Kryminalistycznego
 • uczestniczy w szkoleniach, sympozjach i innych formach kształcenia organizowanych przez jednostki policji oraz podmioty zewnętrzne
 • bierze udział w rozprawach sądowych i innych czynnościach procesowych w charakterze biegłego
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe magisterskie o kierunku informatyka lub pokrewnym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole oraz łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze związanym z informatyką / kryminalistyką
 • Przeszkolenie zawodowe dla ekspertów kryminalistyki na stanowiskach cywilnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Prawo jazdy
 • Uprawnienia audytora
 • Znajomość komputerowych systemów operacyjnych
 • Znajomość budowy komputerów, oprogramowania typu forensic, edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Praca wykonywana przy komputerze i elektronicznych urządzeniach badawczych. Podczas oględzin praca w terenie w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych.

  Używanie środków chemicznych do ujawniania śladów kryminalistycznych. W pionowych ciągach komunikacyjnych głównego budynku jest winda osobowa.

  Podjazdy dla niepełnosprawnych oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak pojazdu przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku