Pracownik techniczny w Zespole Utrzymania Infrastruktury Technicznej
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO
Warszawa, mazowieckie, Polska
1 d. temu
source : Pracuj.pl

Pracownik techniczny w Zespole Utrzymania Infrastruktury Technicznej

Miejsce pracy : Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie drobnych prac remontowo- budowlanych na terenie instytutu;
 • Realizacja planowanych prac przeglądowo-konserwacyjnych na terenie instytutu;
 • Utrzymywanie w sprawności technicznej maszyn i urządzeń będących w posiadaniu zespołu.
 • Nasze wymagania

 • Wykształcenie zawodowe o profilu budowlanych lub pokrewnym
 • Umiejętność wykonywania drobnych prac remontowo-budowlanych (np. malowa-nie, układanie glazury, robienie zaprawy);
 • Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • Mile widziana podstawowa wiedza z zakresu elektryki, hydrauliki, mechaniki;
 • Mile widziane uprawnienia SEP
 • Prawo jazdy kat. B
 • To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w instytucie).
 • Grupowe ubezpieczenia na życie oraz pakiety medyczne.
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 • O nas

  Sieć badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie to instytut badawczy o 100-letniej tradycji, utworzony w 1916 r.

  we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej.

  Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut Chemii Przemysłowej wchodzi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.

  Łukasiewicz-IChP dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, tworzyw sztucznych i innych.

  Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul.

  Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383.

  Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.

  Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail : iod ichp.

  pl. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata.

  Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) 1 k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko.

  Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.Administrator będzie przechowywał Pani / Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji.

  Przysługuje Pani / Panu prawo do :

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-twarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 WarszawaAdministrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku