Specjalista ds. Struktury Bilansu i Cen Transferowych
PKO Bank Polski
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
4 d. temu
source : KarierawFinansach.pl

W PRACY

W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy

dzień w pracy był dla Ciebie dobry.

Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy

efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.

ZajmijStanowisko :

Specjalista ds. Struktury Bilansu i Cen Transferowych

ZajmijStanowisko :

Specjalista ds. Struktury Bilansu i Cen Transferowych

Warszawa)

Departament Finansów

W PKO Banku Polskim masz na dzień dobry :

Umowę o pracę

 • bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.

  Pełny pakiet benefitów : od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.

  Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

  W PKO Banku Polskim masz na dzień dobry :

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów : od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.
 • Na co dzień w naszym zespole :

 • przygotowujesz cykliczne i doraźne analizy i raporty na potrzeby zarządzania aktywami i pasywami, w szczególności : analizy dotyczące struktury bilansu i oceny obserwowanych trendów, projekcji i symulacji finansowych uwzględniających wpływ rozważanych działań na wynik Banku, profil ryzyka, wskaźniki kapitałowe,
 • projektujesz działania zmierzające do optymalizacji poziomu i zmienności wyniku z tytułu powstającego w bilansie strukturalnego niedopasowania : walut, rodzajów i terminów zmian oprocentowania, terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów,
 • bierzesz udział w opracowywaniu propozycji rekomendacji dotyczącej średnio- i długoterminowej struktury aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowej, optymalnej z punktu widzenia wyniku finansowego i profilu ryzyka, w tym :

  o planu finansowania banku i Grupy określającego potrzeby w zakresie struktury i dostępnych źródeł finansowania,

  o planu zabezpieczania strukturalnej pozycji ryzyka stopy procentowej i płynności bilansu banku i Grupy, w tym proponowanie warunków brzegowych oraz harmonogramów : zawierania transakcji zabezpieczających, emisji długu i kapitału, działań biznesowych (np.

  nowych produktów lub zmian w istniejącej ofercie),

  o optymalizacji poziomu i przestrzeganie limitów i wartości progowych miar ryzyka : LCR, NSFR, MREL, WDO i kapitału ekonomicznego,

 • pełnisz wiodącą rolę w zakresie przygotowywania i prowadzenia dokumentacji rachunkowości zabezpieczeń,
 • współpracujesz przy systemie cen transferowych w banku.
 • To stanowisko może być Twoje, jeśli :

 • masz min. 2 lata doświadczenia w pracy w zespole analitycznym w bankowości lub doradztwie finansowym w obszarze zarządzania ryzykiem, kontrolingu lub analizach finansowych,
 • znasz w teorii i praktyce funkcjonowanie rynków finansowych (w tym papierów wartościowych, instrumentów pochodnych), produktów bankowych, zasad rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdań finansowych banku, technik pomiaru i zarządzania ryzykiem, metod ilościowych i statystycznych służących do analizy danych, modelowania i prognozowania,
 • znasz otoczenie regulacyjne i prawne, dotyczące zarządzania ryzykiem w bankach,
 • masz zdolności analityczne, umiejętności interpretacji danych oraz formułowania na ich podstawie wniosków, opinii oraz rekomendacji, umiejętności opracowywania analiz i raportów zarządczych oraz ich prezentacji,
 • dobrze znasz serwis Bloomberg i stowarzyszone z nim aplikacje i moduły,
 • znasz MS Office (Excel, Access, VBA), środowiska baz danych Oracle, Oracle SQL i PL SQL,
 • umiesz jasno i skutecznie się komunikować, podejmować inicjatywy i brać odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • doskonale organizujesz sobie pracę oraz umiesz pracować w zespole,
 • masz wyższe wyksztacenie (preferowane kierunki : ekonomia, finanse, matematyka / ekonometria),
 • dobrze znasz j. angielski.
 • To dobry dzień na aplikację! #ZajmijStanowisko.

  Co się stanie, po kliknięciu w "APLIKUJ"? Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzowni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

  Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 ( Spółka ).

  Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce.

  Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : iod pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku