Administrator sieci komputerowych i systemów IT (Network & IT Systems Administrator)
LUG Light Factory Sp. z o. o.
Zielona Góra, lubuskie, Polska
1 d. temu
source : GoWork.pl

Firma LUG Light Factory Sp. z o.o. należy do ścisłej czołówki producentów opraw przemysłowych i dekoracyjnych w Polsce. Nasze przedsiębiorstwo przeszło ewolucyjną drogę od kilkunastoosobowej firmy o znaczeniu lokalnym do spółki akcyjnej, która aktualnie kreuje nowatorskie rozwiązania produktowe i projektowe w zakresie techniki świetlnej.

Administrator sieci komputerowych i systemów IT (Network & IT Systems Administrator)

01 / 06 / ASK

Obszary odpowiedzialności

Monitorowanie, administrowanie siecią LAN / WAN / VPN / WLAN / SD-WAN w Grupie Kapitałowej LUG

Projektowanie sieci komputerowych,

Aktualizacja polityk bezpieczeństwa teleinformatycznego,

Administrowanie strefą DMZ i jej bezpieczeństwem,

Współpraca z sekcją Security Operations Center i implementacja polityk bezpieczeństwa,

Utrzymanie w najlepszym możliwym poziomie bezpieczeństwa wszystkich urządzeń aktywnych sieci,

Tworzenie wydzielonych podsieci logicznych,

Konfigurowanie kontrolerów sieci Wi-Fi,

Zapewnienie ciągłości działania usług i systemów IT,

Aktualizowanie mapy topologii sieci komputerowej w Grupie Kapitałowej LUG i pozostałej dokumentacji technicznej.

Profil kandydata / Wymagania

Znajomość zagadnień projektowania, monitorowania, administracji sieci komputerowych

Praktyczna znajomość protokołów i usług sieciowych

Znajomość systemów operacyjnych Windows oraz Linux

Umiejętność zarządzania UTM, przełącznikiem

Mile widziane :

Certyfikat CCNA - Cisco Certified Network Associate

Znajomość systemów składowania danych

Znajomość wirtualizacji VMware

Jako członek naszej organizacji będziesz miał możliwość :

objęcia stanowiska wspieranego szkoleniami

skorzystania z karty Multisport

dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życie

uczestniczenia w zorganizowanych grupach sportowych

aktywnej integracji z koleżankami i kolegami

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy w firmie LUG Light Factory Sp. z o.o.

Aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych podpisanego oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma LUG S.A., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, kapitał zakładowy 1 799 642,50 ZŁ PLN, NIP 9291672920, REGON 080201644, (dalej : Spółka).

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej : RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.

Dane te obejmują : Pani / Pana imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Ich podanie jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia Pani / Pana udział w procesie rekrutacji.

Dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani / Pana decyzja odnośnie braku ich udostępnienia nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Spółka może również przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem / Panią a Spółką, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych mogą być ponadto spółki należące do Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Spółka może również ujawniać Pani / Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, takie jak : usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne.

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani / Panu prawo : dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych.

Przysługuje Panu / Pani ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana / Pani narusza przepisy.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do firmy wchodzącej w skład grupy kapitałowej LUG S.

A. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na tożsame stanowisko pracy lub inne, zgodne z moimi kwalifikacjami.

Zgłoś tę pracę
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku