specjalista - chemik
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Przemysłu Organicznego
Warszawa, Mazowieckie
2 d. temu
source : Lento.pl

nazwa stanowiska : specjalista (w Zakładzie Bezpieczeństwa Chemicznego / BC / ) opis (zakres zadań na stanowisku) : 1)Wykonywanie badań fizykochemicznych materiałów niebezpiecznych 2)Analizowanie wyników badań i sporządzanie raportów z badań, nadzór nad próbkami 3)Opracowywanie procedur laboratoryjnych i wdrażanie nowych metod badawczych 4)Udział w projektach badawczych związanych z bezpieczeństwem chemicznym oczekiwania wobec kandydatów : 1)Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane : technologia chemiczna, inżynieria procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa) 2)Znajomość systemów jakości zgodnych z ISO 9001, ISO 17025 oraz DPL 3)Dobra znajomość języka angielskiego 4)Dobra organizacja pracy, kreatywność, rzetelność 5)Mile widziana znajomość zagadnień związanych z Dyrektywami ATEX oraz Rozporządzeniem CLP 6)Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku miejsce pracy : Warszawa, ul.

Annopol 6 miejsce składania dokumentów : Aplikacje (CV, LM) należy przesłać na adres : Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Przemysłu Organicznego, Dział kadr i płac, ul.

Annopol 6, 03-236 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail : termin zbierania ofert : 05.07.2019 przetwarzanie danych osobowych : Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz -

Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.

jeżeli nie wyraża Pan / Pani zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie podkreślonego zapisu.

Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieci Badawczej Łukasiewicz -

Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych. Klauzula informacyjna Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz -

Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6. Dane przekazywane są dobrowolnie i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie określonym w powyżej zamieszczonej zgodzie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być inny niż określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.

05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.

U. z dnia 08.05.2017 poz. 894, z późniejszymi zmianami). Podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych stanowi art.

6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (Dz.

Urz. UE L 119 z 05.04.2016 r.), tzw. RODO. Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Pani / Pana danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres ul. Annopol 6, 03- 185 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami Po zakończeniu rekrutacji lub upływie terminu prze3chowywania, zgodnie z klauzulą informacyjną powyżej, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku