Agile Partner Specialist
JTI Polska sp. z o.o.
Stary Gostków (pow. poddębicki), łódzkie, Polska
5 d. temu
source : Pracuj.pl

Agile Partner Specialist

Miejsce pracy : Stary Gostków (pow. poddębicki)

Twój zakres obowiązków

 • Zapewnienie właściwej legalizacji zatrudnienia i pobytu osobom niebędącym obywatelami polskimi, zgodnie z polskim prawem i polityką firmy oraz wspieranie ich rodzin
 • Obsługa cudzoziemców w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z zatrudnieniem oraz ustaniem zatrudnienia cudzoziemców
 • Koordynowanie i wspieranie procesu transferu pracowników oraz członków ich rodzin z krajów UE i spoza UE do Polski
 • Monitorowanie procesów imigracyjnych, w tym wniosków o pozwolenie na pracę i wsparcie wizowe
 • Monitorowanie przebiegu postępowań administracyjnych
 • Nadzorowanie ciągłości dokumentów warunkujących legalność pobytu i pracy w Polsce, w tym kontrola ważności wiz, kart pobytu, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców, zezwoleń na pracę etc.
 • Stały kontakt z właściwymi organami w zakresie legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium RP
 • Koordynowanie procesu wynajmu mieszkań dla cudzoziemców
 • Nasze wymagania

 • Minimum 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Praktyczna wiedza w zakresie przepisów dotyczących legalizacji pracy oraz pobytu cudzoziemców w Polsce
 • Wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki : Prawo, Kadry, Administracja, Filologia Angielska)
 • Znajomość narzędzi MS Office, zwłaszcza Excel (Pivot, formuły)
 • Dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, proaktywny styl pracy i wysoką niezawodność
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat.
 • To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet benefitów - m.in. dofinansowanie posiłków, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do nauki języka angielskiego, siłownia na terenie fabryki, karta sportowa
 • Transport na wyznaczonych trasach (Łódź, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Poddębice, Niemysłów, Ozorków, Łęczyca, Sieradz, Zduńska Wola, Turek, Uniejów, Kutno)
 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • siłownia w biurze
 • program emerytalny
 • preferencyjne pożyczki
 • firmowa biblioteka
 • brak dress code’u
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
 • program rekomendacji pracowników
 • bezpłatny transport pracowniczy
 • Jakie są kolejne kroki w procesie rekrutacji

  Bardzo dziękujemy za Twoje zainteresowanie rekrutacją. Postaramy się powrócić do Ciebie z informacją zwrotną o losach Twojej kandydatury zaraz po zakończeniu emisji ogłoszenia na stanowisko.

  JTI Polska sp. z o.o.

  JTI Polska jest częścią grupy Japan Tobacco International. Działamy w 130 krajach na świecie, zatrudniamy ponad 45 tys. osób i mamy w swoim portfolio jedne z najbardziej znanych marek, w tym Camel, Winston, LD i Logic.

  W Polsce zatrudniamy ponad 2 300 pracowników i od początku działalności w kraju, jesteśmy najszybciej rosnącą firmą tytoniową : nasz udział w rynku wzrósł ponad czterokrotnie, a wolumen produkcyjny zwiększył się ponad dziesięciokrotnie.

  Jednak JTI to więcej niż biznes. JTI to ludzie, ich talenty i potencjał. Wierzymy, że kiedy nasi pracownicy mogą być sobą, mogą podróżować, uczyć się i rozwijać, nasza firma również będzie się rozwijać.

  Nieustannie od 12 lat należymy do grona Top Employer Polska. Co roku jesteśmy wyróżniani i zajmujemy najwyższe pozycje w rankingu, a w latach 2017, 2019 i 2020 zajęliśmy 1. miejsce.

  Więc jeśli chcesz być częścią firmy, która daje Ci nieograniczone możliwości po prostu dołącz do nas. #JoinTheIdea

  Po otrzymaniu aplikacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez JTI Polska sp.

  z o.o. zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

  Jeżeli wrażasz zgodę na przetwarzanie danych rekrutacyjnych w związku z rekrutacjami prowadzonymi przez naszą Spółkę w przyszłości, prosimy o dodanie w CV następującego oświadczenia : Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez JTI Polska sp.

  z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie w celach rekrutacyjnych, zgadzam się na przetwarzanie przez tę spółkę danych osobowych zawartych w mojej aplikacji rekrutacyjnej dla celów przyszłych rekrutacji.

  Mam świadomość, że mogę cofnąć zgodę w każdym czasie . W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe : Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kategorie danych przetwarzanych : Dane przekazane przez Ciebie w związku z aplikowaniem na stanowisko w JTI Polska sp.

  z o.o. lub w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez JTI Polska sp.

  z o.o. w przyszłości. Administrator danych : Administratorem danych jest JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie, Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice Cele przetwarzania : 1.

  udział w procesie rekrutacyjnym ogłoszonym przez JTI Polska sp. z o.o., w którym aplikujesz2. w przypadku otrzymania Twojej zgody - umożliwienie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska sp.

  z o.o. w przyszłości Podstawy prawne przetwarzania : Ad. 1. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia : podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą art.

  6 ust. 1 b) RODO; inne dane udostępnione przez kandydata : zgoda art. 6 ust. 1 a) RODOAd. 2. zgoda art. 6 ust. 1 a) RODORODO - Rozporządzanie PE i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Prawa związane z przetwarzaniem danych : prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych;prawo dostępu do danych;prawo do ograniczenia przetwarzania;prawo do sprostowania i uzupełnienia;
 • prawo do przeniesienia danych;prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, w każdym czasie;prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Odbiorcy danych : Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania podmiotom, które na jego zlecenie realizują usługi wspierające proces, w którym dane osobowe są przetwarzane, np.

  usługi IT, obsługa bazy danych, podmiot publikujący ogłoszenie : Grupa Pracuj Sp. z o. o. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych : 1.

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?Nazwa i siedziba : JTI Polska sp. z o.o., Stary Gostków 42, 99-220 WartkowiceFormularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych : www.

  do.jti.plInspektor Ochrony Danych : Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować bezpośrednio pod adresem : iod jti.

  com Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

  2. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe i jaka jest ich podstawa prawna?Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko w JTI Polska sp.

  z o.o., którego dotyczy Twoja aplikacja.Jeżeli wraziłeś / aś zgodę na udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska sp.

  z o.o. w przyszłości, dane będą przetwarzane również w tym celu.Podstawa prawna przetwarzania została wskazana w tabeli.

  3. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?Dane przekazane w celu wzięcia udziału w konkretnym projekcie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres do zakończenia procesu rekrutacji, maksymalnie do 3 miesięcy od dokonania wyboru pracownika na wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia umowy.

  Jeżeli wyraziłeś / aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji, wówczas dane te będą przetwarzane do cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez dwa lata.

  4. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.

  in. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym bazę danych, Grupa Pracuj Sp. z o. o. w celu publikacji ogłoszenia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora i w zakresie udzielonej zgody.

  5. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie.

  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Przysługuje Ci prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, czy kategoriach odnośnych danych osobowych, a także innych informacji zgodnie z art.

  15 RODO, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ponadto, możesz wnieść żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art.

  18 RODO, a także prawo żądania przeniesienia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia.

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, np.

  przesyłając stosowny wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem : www.do.jti.pl6. Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

  Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.

  Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych.Grupa Pracuj Sp. z o. o. może powierzyć dane do przetwarzania do USA na podstawie decyzji Komisji w sprawie adekwatności ochrony lub programu "Tarcza Prywatności" lub wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych.

  Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.7. Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej, jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w trakcie procesu rekrutacyjnego, dalszy udział w nim będzie niemożliwy.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku