inspektor weterynaryjny
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Giżycko
4 d. temu
source : infoPraca

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

inspektor weterynaryjny w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • wykonuje zadania w ramach nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, stosowaniem, przechowywaniem, transportem i wprowadzaniem na rynek pasz
 • wykonuje zadania w ramach nadzoru nad wykorzystywaniem, przetwarzaniem, transportem, przechowywaniem i zbieraniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • wykonuje zadania związane z nadzorem nad eksportem, importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • wykonuje kontrole w ramach wymogów wzajemnej zgodności oraz realizuje zadania związane z nadzorem nad identyfikacją i rejestracją zwierząt
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie realizowanych zadań, przygotowuje projekty pism, decyzji i postanowień
 • sporządza informacje i zestawienia dotyczące wykonywanych zadań
 • Warunki pracy

 • praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu giżyckiego
 • narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne
 • kontakt z czynnikami zoonotycznymi, zwierzętami i ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • wyjazdy służbowe (narady, szkolenia, konferencje)
 • siedziba urzędu mieści się w budynku parterowym bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, drzwi do pomieszczeń standardowe, toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • narzędzia i materiały do pracy : samochód służbowy, telefon komórkowy i stacjonarny w urzędzie, sprzęt biurowy : komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, sprzęt do pobierania próbek w ramach wykonywania obowiązków służbowych, odzież ochronna, sprzęt do dezynfekcji
 • Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe weterynaryjne

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie : służby cywilnej, Inspekcji Weterynaryjnej, postępowania administracyjnego
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera w srodowisku Windows i MS Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole i działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Dokumenty należy złożyć do : 2021-05-17

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii

  11-500 Giżycko

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku