starszy specjalista
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Warszawa, PL
‎20 godz. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Przygotowuje do akceptacji Ministra rozstrzygnięć dotyczących umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym;
 • Sporządza analizy kondycji ekonomiczno-finansowej instytutów badawczych, przedsiębiorców i wnioskodawców o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych;
 • Realizuje procedurę wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych instytutów badawczych realizujących zadania związane z transportem i infrastrukturą transportową oraz zatwierdzania sprawozdań finansowych tych instytutów;
 • Sprawdza poprawność planów finansowych Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego TDT, zatwierdzania tego sprawozdania i podziału zysku;
 • Dokonuje w zakresie właściwości Departamentu weryfikacji i oceny przejrzystości stosunków finansowych przedsiębiorców publicznych nadzorowanych przez Ministra oraz przedsiębiorców, którym Minister powierzył realizację usług publicznych w zakresie środków budżetowych przekazywanych tym przedsiębiorcom;
 • Dokonuje archiwizacji dokumentów w wydziale.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze związanym z dysponowaniem środkami publicznymi (m. in. księgowość, kontrola finansowa)
 • znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, finansów publicznych i analizy finansowej;
 • skuteczna komunikacja
 • umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Co oferujemy

 • dogodną lokalizację
 • klimatyzowane pokoje
 • elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 10.00
 • pracę zdalną (3 dni w miesiącu)
 • dodatkowe wynagrodzenie tzw. trzynastka , dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych
 • pakiet socjalny : dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
 • wsparcie dla rodziców : pokój rodzica z dzieckiem
 • udogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa, prysznic
 • preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa
 • owocowe wtorki
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Ministerstwo zajmuje trzy budynki A , B i C o następujących uwarunkowaniach technicznych :

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku B (parter) oraz w budynku A (dostęp przy pomocy osób trzecich)
 • wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
 • Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy :

 • praca przy komputerze oraz / lub przy użyciu urządzeń biurowych : fax, ksero, skaner
 • rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku