Psycholog (na zastępstwo)
POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W GDAŃSKU
Gen. Józefa Hallera 14, 80-401 Gdańsk, m. Gdańsk, pomorskie
‎9 godz. temu
source : praca.gov.pl

Necessary requirements

Education :

 • wyższe (w tym licencjat)
 • Language proficiency :

  Profession :

  Work experience in profession :

  Skills and permissions :

  Work experience : Other requirements :

  Other requirements : Other requirements

  Education :

  Language proficiency :

  Profession :

  Work experience in profession :

  Skills and permissions :

  Work experience :
 • Years : 2
 • Other requirements :

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii ;
 • posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy, w tym obowiązkowo co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną tj.

 • powiatowe centra pomocy rodzinie - organizator pieczy zastępczej, ośrodki pomocy społecznej, instytucjonalna piecza zastępcza;
 • placówki wsparcia dziennego; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia; brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne; brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego; biegła znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa, min.

  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz.

  998) i aktów wykonawczych do ustawy; ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (jednolity tekst Dz.

  U. z 2017 r. , poz. 682); ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r.

  poz.1260). Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office. Wrażliwość oraz kierowanie się w podejmowanych działaniach dobrem dziecka.

 • Zaangażowanie w pracę, rzetelność, odpowiedzialność i kreatywność.Wymagania dodatkowe : doświadczenie w prowadzeniu procedur adopcyjnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń kandydatów na rodziców adopcyjnych lub zastępczych; przygotowanie w zakresie poradnictwa, terapii rodzinnej oraz w zakresie diagnostyczno-konsultacyjnym;
 • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego; pożądane cechy osobowości : wysoki poziom kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji i organizacji pracy własnej, dokładność, terminowość, umiejętność prowadzenia rozmów w stresowych sytuacjach, umiejętność łagodzenia konfliktów.

  Number of places pracy : 2

  including for people with disabilities : 0

  Addressed only for people registered in an employment agency : NO

  Addressed for people with disabilities (funding from PFRON) : NO

  The possibility of implementation by another PUP : NO

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku