Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytet Opolski
Opole
4 d. temu

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego

2021-05-21 08 : 05 : 39 Wydarzy się

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Kandydat powinien posiadać :

 • stopień magistra filologii angielskiej (lub analogiczny, np. zdobyty na uczelni zagranicznej);
 • dorobek naukowy z zakresu badań nad językiem w komunikacji publicznej i mediach (analizy dyskursu, pragmatyki, stylistyki);
 • udokumentowane doświadczenie w dydaktyce akademickiej w języku angielskim (poziom B2-C2), w tym z użyciem technik kształcenia na odległość.
 • DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

  Dodatkowymi atutami będą :

 • zaawansowane studia doktoranckie w dyscyplinie językoznawstwo;
 • udział w konferencjach naukowych;
 • udział w projektach naukowych lub dydaktycznych (typ wykonywanych działań);
 • mobilność zagraniczna lub współpraca z ośrodkami zagranicznymi;
 • ukończenie szkoleń lub warsztatów podnoszących umiejętności badawcze;
 • znajomość innych języków obcych.
 • WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia i studiowania (studia doktoranckie),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie : https : / / www.uni.opole.pl / page / 41 / pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
 • wykaz publikacji, konferencji, szkoleń i doświadczenia dydaktycznego i współpracy zagranicznej
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.
 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Uniwersytet Opolski

  Sekretariat Instytutu Językoznawstwa

  45-040 Opole

  pl. Kopernika 11 p. 203

  Termin : do 25 czerwca 2021 r. do godz. 14.00

  KLAUZULA RODO

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE, zwanego dalej Rozporządzeniem , informujemy, że :

 • Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail : iod uni.
 • opole.pl, poprzez formularz na stronie : http : / / iod.uni.opole.pl / kontakt / lub pisząc na

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku