Project Manager Commercial
Stadler Polska Sp. z o.o.
Warszawa, mazowieckie, Polska
6 d. temu
source : Pracuj.pl

Project Manager Commercial

Miejsce pracy : Warszawa

Your responsibilities

 • Closely working with the Client(s) as well as internal Production / Engineering, Purchasing / Supply Chain and Administration teams to define and execute a winning project(s) delivery plan.
 • Build, maintain, and communicate project(s) launch plans and track the deliverables, milestones, risks and dependencies from the cross functional launch team.
 • Clearly define expectations and guidelines for each area and ensuring that these expectations are met.
 • Negotiating, keeping deadlines, implementing projects from the commercial side and close cooperation with other departments of the organization.
 • Anticipate bottlenecks, explore contingencies and provide escalation management throughout each project launch.
 • Advocate for all external and internal stakeholders throughout the release cycle to ensure they have the support needed to succeed.
 • Our requirements

 • Strong academic education. Engineering background would be an asset.
 • Fluent Polish as well as business level of English, German would be a strong advantage
 • 5 years of experience on a similar or project / production launch related function and experience from manufacturing would be a strong advantage, as well as a technical background.
 • Strong negotiations skills.
 • Strong business understanding and problem solving. Ability to define how findings influence on certain business / fields.
 • Innovation / optimization management.

 • Self-starting and can-do approach. Strategic thinker, high autonomy and team orientation as well as innovative ability and assertiveness.
 • Teamwork and high volume interpersonal skills.
 • What we offer

 • Stable employment conditions based on an employment contract.
 • Opportunity to gain experience in an international environment, based on high quality and management standards.
 • Ambitious and responsible projects.
 • Internal and external training.
 • Benefits

 • sharing the costs of sports activities
 • life insurance
 • preferential loans
 • parking space for employees
 • extra social benefits
 • holiday funds
 • sharing the costs of holidays for kids
 • karty lunchowe
 • Stadler Polska Sp. z o.o.

  Stadler Polska is a producer of modern rail vehicles and one of the largest employers in Siedlce. Quality, reliability and low cost to operate are the pillars that permit us to achieve global success and continue to participate in some of the most important railway projects for both domestic and international customers.

  Since the beginning of our operations in Poland we have produced more than 500 rail vehicles, including a fleet of 60 modern FLIRT trains.

  We put quality, responsibility and customer satisfaction at the forefront, which directly translates into the safety and comfort of travel in all of our rail vehicles.

  Considered will be cv containing the clause : I declare that the data provided by me in my CV and / or cover letter contain personal data in a broader scope than provided for in Art.

  22¹ of the Labor Code, therefore I give my voluntary consent to their processing by Stadler Polska Sp. z o.o. for the purposes of this recruitment.

  I give additional consent to the processing by Stadler Polska Sp. z o.o. with headquarters at ul. Targowa 50, 08-110 Siedlce, my personal data contained in Stadler and / or a cover letter in order to participate in future recruitments conducted by Stadler, including placing my personal data in the Stadler recruitment database and storing it for a period of 2 years

  Klauzula dla kandydatów do pracyna mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016 / 679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ( RODO ) : ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCHAdministratorem Pani / Pana danych osobowych jest spółka STADLER POLSKA Sp.

  z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 50, 08-110 Siedlce, NIP : 821-247-71-36, REGON 140761578.DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAWe wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem : rodo stadlerrail.

  com. CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCHInformujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach : a)Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie :

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze) w zakresie danych ujętych w art.
 • 221 1 i 2 Kodeksu pracy, do momentu zakończenia rekrutacji,

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie przekazania pozostałych danych w ofercie przez kandydata do pracy, do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż do zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Po tym czasie Stadler usunie dane nawet mimo braku wycfania zgody.

 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnym oświadczeniu) w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych (w tym np.
 • danych o stanie zdrowia) określonych w art. 9 ust. 1 RODO, do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż do zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

  Po tym czasie Stadler usunie dane nawet mimo braku wycofania zgody.b)Przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie na podstawie art.

  6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody), do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 24 miesiące od momentu udzielenia zgody.

  Po tym czasie Stadler usunie Państwa dane nawet mimo braku wycofania zgody.c)Obrony przed roszczeniami na podstawie art.

  6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest dbanie o wizerunek i dobre imię, przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji bądź do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

  KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCHOdbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii : a)podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie administratora,b)podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora.

  c)Podmioty wspierające administratora w rekrutacji (np. agencje rekrutacyjne).Z uwagi na specyfikę działalności Spółki Stadler Service Polska sp.

  z o.o.w grupie kapitałowej Stadler, Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (Szwajcarii) w związku z przekazywaniem (w odpowiednich sytuacjach powierzaniem do przetwarzania) danych osobowych do spółki Stadler Bussnang AG.

  Jednocześnie informujemy Państwa, że Komisja Europejska uznała, że Szwajcaria zapewnia takie same gwarancje ochrony danych jak państwa UE decyzją z dnia 26 lipca 2000 r.

  na mocy dyrektywy 95 / 46 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (2000 / 518 / WE) oraz decyzją wykonawczą 2016 / 2295 z dnia 16 grudnia 2016 roku (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8353).

  PRZYSŁUGUJĄCE PRAWAW związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do : 1)żądania dostępu do swoich danych osobowych,2)żądania sprostowania swoich danych osobowych,3)żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,4)przenoszenia danych osobowych do innego administratora (danych, które przetwarzane są na podstawie zgody).

  PRAWO SPRZECIWUPonadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art.

  21 RODO.PRAWO DO WNIESIENIA SKARGIJeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.

  Stawki 2, 00-193 Warszawa, https : / / www.uodo.gov.pl / ).INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIAPodanie danych osobowych wskazanych w art.

  221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy.

  Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku