ZASTĘPCA KIEROWNIKA SKLEPU
Massimo Dutti
WROCLAW, LOWER SILESIA, POLAND
23 d. temu

Szukamy pasjonata mody, który :

 • bêdzie odpowiedzialny za organizacjê pracy sklepu, realizacjê planów sprzeda owych i zarz¹dzanie podleg³ym zespo³em, posiada minimum roczne doœwiadczenie w zarz¹dzaniu sklepem, potrafi komunikowaæ siê w jêzyku angielskim i analizowaæ raporty, posiada zdolnoœci przywódcze, entuzjazm i wysokie standardy obs³ugi klienta.
 • Co oferujemy : umowê o pracê, stabilne zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, elastyczne godziny pracy, rozwój zawodowy i pracê w m³odym, dynamiczny zespole!

  Nie zastanawiaj siê! Aplikuj!

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając na "Continue ", zgadzasz się, że neuvoo gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe, które dostarczyłeś w tym formularzu, aby utworzyć neuvoo konto i zapisać się na nasze alerty e-mail, zgodnie z naszymi Polityka prywatności . Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wykonując czynności .
  Kontynuuj
  Formularz wniosku