INSTALATOR - ELEKTRYK z doświadczeniem
ASPAR Sp. z o.o.
Bielsko-Biała, Śląskie
1 d. temu
source : Lento.pl

ASPAR Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej aktualnie prowadzi nabór kandydatów do pracy w branży usług elektrycznych i teletechnicznych na stanowisko : instalator-elektryk.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą opartą o solidny zespół młodych pracowników. Poszukujemy osób, które dzięki swojemu zaangażowaniu i odpowiedniemu wykształceniu zawodowemu przyczynią się do rozwoju naszej firmy. Twoje zadania :

 • wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej,
 • montaż i uruchomienia nowych oraz modernizacja starych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, Nasze wymagania :
 • podstawowa umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz instrukcji,
 • podstawowa znajomość instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 • umiejętność posługiwania się elektronarzędziami,
 • wykształcenie techniczne, preferowane : elektryka, elektronika, mechatronika,
 • wysoka motywacja do nauki własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy samodzielnej i współpracy w zespole,
 • dyspozycyjność i otwartość na wyjazdy służbowe,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • pozytywne nastawienie, sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań. Co Ciebie spotka :
 • stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę,
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • uczestnictwo w nowatorskich, zróżnicowanych projektach,
 • szkolenia, rozwój kwalifikacji i umiejętności wymaganych na stanowisku pracy,
 • przyjazna atmosfera pracy w młodym i zgranym zespole,
 • wiele atrakcji i wyśmienita zabawa na imprezach integracyjnych. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 • 1.Zgoda na udział w procesie rekrutacji Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV przez Aspar Sp.

  z o. o., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 22) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 2.

  Zgoda na wykorzystywanie CV w przyszłych procesach rekrutacji Jeżeli chce Pan / i, aby CV było brane pod uwagę przy przyszłych procesach rekrutacji, proszę w CV dodatkowo zamieścić klauzulę Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV przez Aspar Sp.

  z o. o., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 22) w celu wykorzystania do przyszłych procesów rekrutacji.

  3.Zgoda na udostępnienie danych innym podmiotom, które aktualnie poszukują kandydata o Pana / i umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym Jeżeli chce Pan / i, aby CV było dodatkowo przekazane do podmiotów współpracujących z ASPAR w celu udziału w ich procesach rekrutacji na stanowiska, na które spełnia Pan / i wymagania, proszę w CV dodatkowo zamieścić klauzulę Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podanych w CV firmom : IM Sp.

  z o. o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała oraz Lambert Projekt Sp. z o. o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała w celu wykorzystania do ich aktualnych procesów rekrutacji.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych RODO) informuję, że : 1.

  Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Aspar Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul.

  Karpacka 22). 2.Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu : a)przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie przepisów art.

  22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (w zakresie wymaganych danych), a także wyrażonej zgody dla danych nie wymaganych Kodeksem Pracy, podanych w CV przez kandydata.

  b)uwzględniania kandydatury w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, c)udostępnienia CV podmiotom zainteresowanym zaproszeniem do swoich aktualnych procesów rekrutacyjnych, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

  3.Przysługuje Panu / i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  4.Administrator powierzył dane osobowe IM sp. z o.o. (ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała) oraz Infomex Sp. z o.o. (ul.

  Wesoła 19b, 34-300 Żywiec) w związku z zapewnieniem hostingu oraz poczty elektronicznej. 5.Odbiorcami w zakresie przetwarzania związanego z procesem rekrutacji Pani / Pana danych osobowych za odrębnie wyrażoną zgodą będą : a)IM Sp.

  z o. o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała, b)Lambert Projekt Sp. z o. o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała. 6.

  Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez : a.okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, b.okres 1 roku liczony od końca roku, w którym wyrażono zgodę na przetwarzanie danych do dalszych procesów rekrutacji, c.

  do momentu odwołania zgody. 7.Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia.

  Wniesienie żądania usunięcia danych przed przeprowadzeniem rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Aspar.

  Sp. z o. o. Ponadto posiada Pani / Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych.

  8.Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

  Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

  9.Podanie Pani / Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celu jakim jest rekrutacja i wynika z przepisów Kodeksu Pracy, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

  10.Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku