samodzielny referent
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Nowa Sól, PL
6 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Przetwarza dane przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu ich zaewidencjonowania w systemach informatycznych
 • Wspiera podatników i inne podmioty w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych poprzez udzielanie informacji na SOP, przyjmuje, wprowadza i przetwarza w systemach informatycznych dokumenty składane w formie papierowej w celu zapewnienia obsługi klientów urzędu oraz zapewnienia dostępu do informacji o przepisach prawa podatkowego
 • Przygotowuje i wydaje zaświadczenia w celu potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaganego przepisami prawa lub ze względu na interes prawny żądającego
 • Sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów podatkowych celem przekazania na stanowisko ds. karnych skarbowych
 • Przygotowuje sprawozdania i informacje z zakresu realizowanych zadań w celu dostarczenia danych innym organom i stanowiskom pracy
 • Przygotowuje w uzasadnionych przypadkach postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia żądanej treści w celu zapewnienia rozpatrzenia złożonych wniosków w sprawach, w których zaświadczenie nie może być wydane
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Umiejętność rozmowy z trudnym klientem
 • Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka )
 • Nagrody jubileuszowe
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
 • Otwartą i przyjazną atmosferę w pracy
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  Warunki pracy

 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych
 • Zagrożenie korupcją
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Bariery architektoniczne brak wind i podjazdów
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku