Operator składu komputerowego
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
Szczecin, zachodniopomorskie, Polska
1 d. temu
source : Pracuj.pl

Operator składu komputerowego

Miejsce pracy : Szczecin

Twój zakres obowiązków

 • skład i łamanie tekstu zgodnie z wytycznymi redaktora,
 • nanoszenie poprawek po korekcie autorskiej i wydawniczej,
 • przygotowanie materiałów graficznych i tabel do osadzenia w łamanym tekście,
 • skanowanie i obróbka fotografii oraz innych materiałów graficznych,
 • przygotowanie publikacji do druku zgodnie z wymaganiami drukarni,
 • współpraca z autorami i redaktorami.
 • Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe związane z pracą w branży wydawniczej lub poligraficznej,
 • dobra znajomość programów : In-Design, programów z pakietu MS Office, CorelDraw, Adobe Acrobat i innych.
 • Mile widziane

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość zasad pisowni języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego,
 • odpowiedzialność i skrupulatność,
 • dobra organizacja pracy.
 • Wymagane dokumenty :

 • kopie / skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • list motywacyjny,
 • kopie / skany innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
 • zgoda osoby przystępującej do naboru na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko operatora składu komputerowego złożona na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem : http : / / dso.
 • usz.edu.pl / wp-content / uploads / RODO-kandydat-do-pracy-zgoda-i-klauzula-informacyjna.docx.

  Dokumenty rekrutacyjne, w tym CV oraz list motywacyjny należy składać drogą elektroniczną na adres : biurown usz.edu.pl; w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 r.

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami przystępującymi do naboru.

  Bliższe informacje dotyczące ww. naboru można uzyskać pod nr telefonu : 91 444 20 12 Pani Anna Brzezicka.

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

  Uniwersytet Szczeciński ogłasza nabór na stanowisko : operator składu komputerowego.

  Zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko Inspektora ds.

  technicznychw branży konstrukcyjno-budowlanej, złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem : Rodo kandydat do pracy zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna.

  KLAZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.

  Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż : 1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedziba w Szczecinie, al.

  Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, e-mail : rektorat usz.edu.pl, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod usz.

  edu.pl,3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, a także przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia stosownej zgody) - na podstawie Art.

  6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  4) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia stosownej zgody przez okres 1 roku od dnia jej wyrażenia,4) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,5) posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 6) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 • imię i nazwisko kandydata do pracy) (miejscowość, data)KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM REKRUTACYJNYMZgodnie z art.
 • 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.

  2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko : ,(nazwa stanowiska pracy)prowadzonej przez Uniwersytet Szczeciński.

  Oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem / am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

  Jednocześnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Szczeciński na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska w okresie do 1 roku od dnia udzielenia niniejszej zgody.

 • podpis kandydata do pracy)*niepotrzebne skreślić
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku