Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Języka Francuskiego
Uniwersytet Opolski
Opole
2 d. temu

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Języka Francuskiego

2021-05-21 08 : 02 : 33 Wydarzy się

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają :

 • dyplom magistra filologii romańskiej;
 • rozwinięte zainteresowania naukowe w obszarze językoznawstwa francuskiego;
 • wykazują gotowość do prowadzenia zajęć w zakresie francuskiego języka specjalistycznego oraz tłumaczeń tekstów specjalistycznych przy użyciu nowoczesnych narzędzi i technik przekładu;
 • wykazują zdolności organizacyjne i motywację do podejmowania działań mających na celu inicjowanie nowych projektów w dyscyplinie językoznawstwo;
 • posiadają rozwinięte kompetencje społeczne, komunikacyjne i interpersonalne, umiejętności zarządzania czasem i współpracy w zespole.
 • DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

  Od kandydatów oczekuje się również :

 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym udział w międzynarodowych projektach;
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć w zakresie praktycznej nauki języka francuskiego.
 • WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty,
 • kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie : https : / / www.uni.opole.pl / page / 41 / pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.
 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Uniwersytet Opolski

  Sekretariat Instytutu Językoznawstwa

  45-040 Opole

  pl. Kopernika 11 p. 203

  Termin : 25 czerwca 2021 r. do godz. 14.00

  KLAUZULA RODO

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE, zwanego dalej Rozporządzeniem , informujemy, że :

 • Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail : iod uni.
 • opole.pl, poprzez formularz na stronie : http : / / iod.uni.opole.pl / kontakt / lub pisząc na

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku