Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Fabryka Polmos Łańcut SA
Łańcut, Podkarpackie
5 d. temu
source : Lento.pl

Polmos Łańcut S.A. - producent napojów alkoholowych, właściciel m.in. marki Polonaise i Rosolis, należący do grupy Marie Brizard Wine & Spirits Polska (właściciela również takich marek, jak William Peel, Fruits and Wine), do swojego zakładu w Łańcucie poszukuje osoby na stanowisko : Specjalista ds.

Ochrony Środowiska Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna głównie za : prowadzenie dokumentacji i opracowywanie danych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dla obszaru ochrony środowiska oraz raportowanie do odpowiednich organów zewnętrznych, organizowanie właściwej gospodarki odpadami, odzysku i recyklingu, w tym sporządzanie dokumentacji, raportów i sprawozdań, oraz organizację współpracy z firmami zewnętrznymi w tym zakresie, prowadzenie elektronicznej bazy BDO, sporządzanie i wprowadzanie sprawozdań do Krajowej Bazy zanieczyszczeń (KOBIZE), prowadzenie rejestru stosowanych chemikaliów oraz Kart Charakterystyki dla substancji i preparatów niebezpiecznych, współpracę z kierownictwem Zakładu w trakcie kontroli organów administracji w zakresie ochrony środowiska oraz przygotowywanie wyjaśnień i korespondencji w tym zakresie, prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie ochrony środowiska, monitorowanie zmian przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i ich wdrażanie, przeprowadzanie cyklicznego audytu środowiskowego, rekomendowanie rozwiązań, opracowanie wewnątrzzakładowych procedur zapewniających funkcjonowanie zakładu zgodnie z zapisami obowiązującego Prawa Ochrony Środowiska Od Kandydatów oczekujemy : znajomości prawa w zakresie ochrony środowiska i ustawy o odpadach, doświadczenia w sporządzaniu sprawozdań / raportów środowiskowych, mile widziane doświadczenie zawodowe w firmie produkcyjnej w obszarze ochrony środowiska, znajomości pakietu Office, samodzielności i dobrej organizacji pracy Oferujemy : zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia -½ etatu, solidne wdrożenie Klauzura informacyjna : Administrator Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Fabryka Wódek Polmos Łańcut S.

A. z siedzibą w Łańcucie przy ul. Kolejowej 1 oraz Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Krakowiaków 48 (dalej jako Administrator). Cel i podstawy przetwarzania Dane osobowe, w zakresie wskazanym w art. 221 1 Kodeksu pracy, będą przetwarzane w oparciu o przesłankę z art.

6 ust. 1b, Rozporządzenia UE 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), to jest w ramach działań realizowanych na wniosek osoby, której dane dotyczą, niezbędnych przed zawarciem umowy, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art.

6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie kiedy zgoda była wyrażona.

Fabryka Wódek Polmos Łańcut S.A. z siedzibą w Łańcucie przy ul. Kolejowej oraz Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.

o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 48 będą przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art.

6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie kiedy zgoda była wyrażona.

Odbiorcy danych osobowych Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy od dnia przekazania danych Administratorowi.

Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do : 1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, 2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art.

18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO ( prawo do bycia zapomnianym ), 3) prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art.

20 RODO, 4) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art.

21 ust. 1 RODO, 5) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie kiedy zgoda była wyrażona.

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku