inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego
 • sprawuje nadz€r nad bezpieczeństwem żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzi monitorowanie substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w tkankach lub narządach zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego.
 • nadzoruje lekarzy weterynarii wykonującymi czynności urzędowe
 • kieruje pracą zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności
 • obsługuje systemy informatyczne stosowane przez Inspekcję Weterynaryjną
 • prowadzi sprawozdawczości
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe tytuł lekarza weterynarii
 • Staż pracy
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • dyspozycyjnośc poza godzinami pracy
 • wiedza z zakresu medycyny weterynaryjnej
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

 • Siedziba urzędu znajduje się na parterze. W budynku brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia pracy : komputer, drukarka, skaner, telefon oraz sprzęt i wyposażenie kontrolno pomiarowe oraz służące do wykonywania badań.
 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatów suskiego i wadowickiego w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piatku.

  W razie konieczności czynności służbowe poza godzinami pracy. Wyjazdy służbowe poza teren powiatu i województwa w godzinach pracy i poza godzinami pracy.

  Prowadzenie samochodu służbowego (w tym jazda w trudnym górzystym terenie i w niekorzystnych warunkach atmosferycznych).

  Praca na wysokości powyżej 1 metra do 3 metrów. Praca w zmiennych warunkach ( zimno ciepło, wilgoć, hałas, uciążliwe zapachy, zanieczyszczone powierzchnie, kontakt z materiałem zakaźnym).

  Praca w obecności zwierząt i w środowisku, w którym przebywają zwierzęta. Stres związany z obsługą podmiotów nadzorowanych

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku