Adiunkt w dziedzinie nauk biologicznych, w Samodzielnej Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej
Uniwersytet Opolski
Opole
28 d. temu

Wymagania w zakresie kwalifikacji :

posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych,

w dyscyplinie biologia

co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

na uczelniach wyższych z zakresu inżynierii genetycznej, genetyki

dorobek naukowy z zakresu biologii komórki

doświadczenie w stosowaniu metod inżynierii genetycznej oraz metod immunologicznych

2. Warunki mieszkaniowe :

uczelnia nie zapewnia mieszkania

Wymagane dokumenty :

podanie do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy,

dyplom doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia,

wykaz publikacji,

oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności),

oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.Nr 101 z 2002r., poz.926, z późn.zm.)

4. Czas trwania konkursu : 3 tygodnie od daty ogłoszenia

3 tygodnie od daty ogłoszenia

5. Nie poinformowanie kandydata owynikach konkursu jest równoznaczne zodrzuceniem jego oferty.

6. Adres nadsyłania zgłoszeń :

Sekretariat Samodzielnej Katedry

Biotechnologii i BiologiiMolekularnej

Opole,13.10.2014 r.

Aplikuj
Aplikuj
Mój adres email
Klikając "Kontynuuj", wyrażam zgodę na zasady prywatności i warunki neuvoo i zgadzam się na otrzymywanie odpowiednich powiadomień o ofertach e-mail. (anuluj w dowolnym momencie) Spójrz tutaj
Kontynuuj
Formularz wniosku