Kierownik Robót Elektrycznych
IDS-BUD S.A.
Warszawa
3 min. temu

Kierownik Robót Elektrycznych

Miejsce pracy : Opole; Paczyna

WYMAGANIA (Konieczne) :

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych), -
 • zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat doświadczenie w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót) dla zamówienia polegającego na budowie obiektu sieci gazowej (wyłącznie gazociąg, stacja gazowa, tłocznia gazu lub magazyn gazu).

  OBOWIĄZKI (m.in) :

 • nadzorowanie realizacji robót elektrycznych przy budowie gazociągu (budowy instalacji światłowodów, ochrony katodowej, zasilania obiektów technologicznych w energię elektryczną, automatyki);
 • zapewnienie prawidłowej realizacji powierzonych robót zgodnie z warunkami Umowy, Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru, Projektem Wykonawczym -
 • Technicznym, wymaganiami Inwestora, aktualnie obowiązującymi dokumentami normatywnymi;
 • uczestnictwo w sprawdzaniu i odbiorze wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem Inwestycji do odbioru;
 • udokumentowanie oraz przedkładanie do Kontroli Jakości protokołów zgodnych z PKiB;
 • uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej Inwestycji;
 • organizacja pracy podległych Pracowników z wykorzystaniem przydzielonego sprzętu i wyposażenia.
 • OFERUJEMY :

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Praca w jednej z czołowych Polskich firm budowlanych,
 • Możliwość podniesienia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • Współpracę z profesjonalnym zespołem,
 • Praca przy budowie gazociągu wysokiego ciśnienia,
 • Bogaty pakiet socjalny (karty multisport, prywatna opieka medyczna itp.)
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku