Personel sprzątający
P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne, Wielkopolskie
1 d. temu
source : Lento.pl

Firma P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o. obecnie poszukuje pracownika na stanowisko : Specjalista ds. utrzymania czystości Miejsce pracy : Tarnowo Podgórne, Sady ul. Rolna WYMAGANIA :

 • dokładności i skrupulatności w wykonywaniu pracy
 • systematyczności oraz dobrej organizacji pracy
 • dyspozycyjności
 • mile widziane doświadczenie w podobnej pracy
 • dyspozycyjności dwa dni w tygodniu dwie godziny oraz sprzątanie raz w miesiącu magazynu maszyną samojezdna ZAKRES OBOWIĄZKÓW :
 • sprzątanie pomieszczeń biurowych dwa razy w tygodniu po 2 godziny
 • sprzątanie raz w miesiącu hali magazynowej maszyną samojezdną OFERUJEMY :
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 34 jest firmą specjalizująca się w świadczeniu usług ochrony mienia oraz usług porządkowych.
 • Posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 41 341 20 28 lub 513 921 412 przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres Dziękujemy za wszystkie zgłoszone oferty! Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że : 1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest : P.W. KARABELA-CK Sp.

  z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce; 2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul.

  Wapiennikowa 2 lok. 4 25-112 Kielce email. : 3.Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji kandydatów do pracy na podstawie :

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4.
 • Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi;
 • 5.Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
 • dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów; 6.Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • 7.Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi;
 • 9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. .. .. (podpis kandydata) (podpis Administratora) Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę P.

  W. KARABELA-CK Sp. z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje przetwarzanie danych, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.

  Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany (a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku