Kierownik Robót Elektrycznych
Business Bridge Group Sp. z o.o.
Sosnowiec
5 d. temu
source : recrute

Opis działalności firmy

Firma Business Bridge Group Sp. z o.o. jest profesjonalną agencją rekrutacyjną. Współpracujemy z firmami w zakresie poszukiwania najlepszych specjalistów i menedżerów na terenie całej Polski i UE, dbając przy tym o zapewnienie satysfakcjonującej pracy kandydatom.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko

Kierownik Robót Elektrycznych Sosnowiec

Opis stanowiska

Firma Business Bridge Group Sp. z o.o. jest profesjonalną agencją rekrutacyjną. Współpracujemy z firmami w zakresie poszukiwania najlepszych specjalistów i menedżerów na terenie całej Polski i UE, dbając przy tym o zapewnienie satysfakcjonującej pracy kandydatom.

Obecnie poszukujemy dla naszego klienta firmy instalacyjnej z branży HVAC osoby do pracy na stanowisku :

Kierownik Robót Elektrycznych

Miejsce pracy : Sosnowiec

Twoje zadania na tym stanowisku pracy :

pełnienie funkcji Kierownika w trakcie realizacji prac w zakresie robót elektrycznych,

nadzorowanie i koordynowanie pracy Podwykonawców w oparciu o zasady BHP,

kontrolowanie jakości i terminowości wykonywanych prac elektrycznych zgodnie z przyjętym projektem,

ciągła kontrola postępu robót, kosztów budowy oraz niezbędnej dokumentacji,

prowadzenie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, a także sporządzanie przedmiarów i obmiarów,

ścisła kooperacja z Kierownikiem Budowy oraz innymi współpracownikami.

Wymagania

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli :

posiadasz wykształcenie wyższe techniczne,

masz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

posiadasz uprawnienia budowlane w zakresie kierowania pracami elektrycznymi, a także uprawnienia do instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

znajomość Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego oraz innych przepisów wykonawczych,

posiadasz Świadectwo Kwalifikacyjne do eksploatowania urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych,

posiadasz umiejętność obsługi programów MS Project i AutoCad,

masz doświadczenie w sporządzaniu harmonogramu robót,

potrafisz działać indywidualnie oraz jesteś nastawiony na realizację celów.

Pracodawca oferuje :

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

atrakcyjne wynagrodzenie,

szkoleniach wewnętrzne i zewnętrzne,

przyjazna atmosfera pracy w zespole fachowców.

W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o dopisanie w treści CV poniższej klauzuli, w przypadku nadesłanych aplikacji bez naszej klauzuli, Państwa kandydatura nie będzie rozpatrywana i zostanie automatycznie odrzucona :

Klauzula zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez firmę Business Bridge Group Sp. z o.o.

Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legnickiej 65 / 1,54-510 we Wrocławiu, dalej jako Administrator Danych Osobowych) w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych - na podstawie Art.

6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

OŚWIADCZAM, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych."

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż :

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65 / 1.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail : rodo bbgroup.com.pl lub adresem ul. Legnicka 65 / 1, 54-510 Wrocław.

Przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), wyłącznie w celu przedstawienia ofert zatrudnienia, a także przeprowadzania aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych będę Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach rekrutacyjnych. O fakcie przekazania Pana / Pani danych osobowych do Klienta Administratora, będziemy każdorazowo Pana / Panią informować.

Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych są również podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacyjnych, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności : Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy).

Pana / Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych do momentu odwołania przez Pana / Panią zgody do przetwarzania Pana / Pani danych osobowych i żądania ich usunięcia.

Przysługuje Panu / Pani prawo do :

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Jednakże brak ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych z Pana / Pani udziałem.

Pana / Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgłoś tę pracę
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku