starszy inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
Skierniewice, PL
1 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • przyjmuje zgłoszenia chorób zakaźnych zwierząt, rejestruje zgłoszenia oraz przeprowadza działania w ramach prowadzenia dochodzeń epizootycznych w przypadku wykrycia choroby zakaźnej oraz jej likwidacji w terenie
 • wykonuje kontrole urzędowe pod kątem przestrzegania wymagań weterynaryjnych w zakresie : transportu zwierząt, umieszczenia zwierząt na rynku, organizowania targów i wystaw, prowadzenia schronisk, zakładów wylęgów drobiu
 • wykonuje kontrole urzędowe przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami, prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierząt, prowadzeniem punktów kopulacyjnych zwierząt oraz podmioty sektora akwakultury
 • sprawuje nadzór nad identyfikacją, rejestracją zwierząt, dobrostanem zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt w ramach importu oraz eksportu z wykorzystaniem programu TRACES
 • opracowuje i aktualizuje programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt pod względem merytorycznym
 • sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją programów monitoringowych zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz koordynuje działania w tym zakresie
 • sprawuje nadzór i kontrolę prawidłowości wykonywania czynności weterynaryjnych przez urzędowych lekarzy wyznaczonych z upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z zakresu zdrowia i ochrony zwierzat
 • pobiera próbki do badań monitoringowych chorób zakaźnych
 • sporządza i przekazuje sprawozdania merytoryczne z zakresu chorób zakaźnych zwierząt w określonych terminach lub w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej oraz prowadzi dokumentację merytoryczną w nadzorowanym zakresie
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
 • Staż pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego krajowego, unijnego i państw trzecich
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • umiejetność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres
 • Co oferujemy

 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

 • Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7 : 30-15 : 30
 • Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (biuro znajduje się na pierwszym piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych)
 • Praca w siedzibie urzędu oraz na terenie powiatu skierniewickiego
 • Kierowanie samochodem służbowym w celu przeprowadzania kontroli
 • Prowadzenie kontroli i innych czynnosci służbowych na terenie gospodarstw w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami w obiektach hodowlanych i innych miejscach utrzymywania zwierząt o zróżnicowanych warunkach architektonicznych, praca wymagająca szybkiej reakcji i sprawności
 • Praca przy monitorze ekranowym (obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku)
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku