inspektor
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
Sztum, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Samodzielne prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP w Sztumie,
 • Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Sztumie
 • Obsługa systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)
 • Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dot. służby i pracy w Komendzie Powiatowej PSP
 • Protokołowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego PSP
 • Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zagadnień organizacyjno kadrowych
 • Prowadzenie i ewidencjonowanie pieczęci i stempli Komendy Powiatowej PSP
 • Prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznych oraz materiałów kontroli zewnętrznych
 • Ewidencjonowanie urlopów strażaków i pracowników cywilnych, prowadzenie kartotek ewidencji czasu służby
 • Sporządzanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 • Prowadzenie spraw dot. kształcenia zawodowego strażaków
 • Sporządzanie wniosków o przyznawanie medali i odznaczeń dla funkcjonariuszy
 • Sporządzanie wniosków o przyznawanie awansu w stopniu służbowym dla funkcjonariuszy
 • Prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej PSP w Sztumie i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowanie dokumentów do archiwum, udostępnianie i brakowanie dokumentów
 • Obsługa programu kadrowo płacowego FORTECH
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe w administracji lub sekretariacie
 • Prawo jazdy kat B
 • Dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, inicjatywa
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy, zdolności analityczne
 • Wysoka kultura osobista
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Znajomość specyfiki służby i pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie Word, Excel, poczta elektroniczna
 • Znajomość ustaw : o Państwowej Straży Pożarnej (tj, Dz.U z 2020 r. poz. 1123), o służbie cywilnej (tj, Dz.U z 2020 r. poz.
 • 265), Kodeks postępowania administracyjnego (tj, Dz.U z 2021 r. poz. 735), Kodeks pracy (tj, Dz.U z 2020 r. poz. 1123) oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw

  Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

 • Praca biurowa, w godzinach 7.30 15.30.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy sztucznym / naturalnym oświetleniu,
 • Częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,
 • Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i telefon,
 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca na pierwszym piętrze, konieczność poruszania się po budynku - brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku