Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów
Agencja Mienia Wojskowego
Wrocław, Dolnośląskie
‎23 godz. temu
source : Lento.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 129 / 19 Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nabór na stanowisko : Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów Miejsce pracy : Oddział Regionalny we Wrocławiu (dolnośląskie) Numer referencyjny : Ogłoszenie Nr 129 / 19 / jobs.

pl Główne obowiązki : weryfikowanie i merytoryczne potwierdzanie dokumentów finansowych (faktur, rachunków, not) wystawianych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz wystawianie not stanowiących podstawę do zapłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów opłat eksploatacyjnych, mediów i funduszu remontowego, planowanie i ewidencjonowanie kosztów ponoszonych na rzecz poszczególnych wspólnot oraz dokonywanie rozliczeń ze wspólnotami, reprezentowanie interesów osób zajmujących lokale mieszkalne Skarbu Państwa w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz osób zajmujących lokale mieszkalne wynajmowane przez Oddział od innych podmiotów, prowadzenie rejestru uchwał w elektronicznym systemie informatycznym, współpraca z zarządami i zarządcami wspólnot / spółdzielni mieszkaniowych, przygotowywanie okresowych sprawozdań, analiz i planów w zakresie właściwości Działu.

Wymagania niezbędne : wykształcenie wyższe, min. 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w zakresie realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach, znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj.

ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, ustawy o własności lokali, gospodarce nieruchomościami, Kpa, umiejętność redagowania korespondencji urzędowej oraz obsługa pakietu MS Office, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole, terminowość, odpowiedzialność i zaangażowanie Wymagania dodatkowe : zdolności analityczne oraz dobra organizacja pracy własnej.

prawo jazdy kat. B Wymagane dokumenty i oświadczenia : cv i list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej).

 • Termin składania ofert : 18 września 2019 r. Miejsce składania dokumentów : Agencja Mienia Wojskowego ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa lub z dopiskiem : '
 • Ogłoszenie Nr 129 / 19' Metody i techniki naboru : weryfikacja formalna dokumentów, sprawdzian wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.

  Dodatkowe informacje : oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu, kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania, po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.

 • 22 / 314 99 46 Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że : Administratorem wskazanych przez Panią / Pana danych (dalej '
 • ADO') jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26a, 00-911 Warszawa, NIP : 5261038122, tel. 22 314 98 02 Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.

  08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn.zm), a od 25 maja 2018 r. na podstawie art 6 ust.

  1 lit. c RODO. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia kandydata, na podstawie art.

  27 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2017, poz. 1456). Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - przed 25 maja 2018 r.

  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - po 25 maja 2018 r., w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

  Podanie przez Panią / Pana danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.

  108 z późn.zm.) i jest obowiązkiem w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych np. o Państwa umiejętnościach jest dobrowolne i może nastąpić w oparciu o Pani / Pana zgodę.

  Wzór zgody, który w przypadku jej wyrażenia należy zamieścić w cv lub dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się poniżej.

  Zgodę można odwołać w tym samym trybie, w jakim była złożona, tj. drogą mailową lub pocztą. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania.

  Dane kontaktowe IOD : Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (prosimy o zamieszczenie w CV lub dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych) .

 • Nazwisko i imię Data . . Adres Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji Nr / .
 • na stanowisko ...................... . ... prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.
 • Oświadczam ponadto, że zostałam / em poinformowana / y o przysługujących mi prawach, w tym o dostępie do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie. Nazwisko i imię

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku