Pracownik produkcji w Baranowie
ASISTWORK SP. Z O.O.
Sady, wielkopolskie, Polska
5 d. temu

ASISTWORK Sp. z o. o. jest dzia łającą na polskim rynku agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej nr 10052.

Obecnie do znanej firmy zajmuj ącej się produkcją artykułów biurowych oraz szkolnych poszukujemy pracownika na stanowisko : operator maszyn i pracownik produkcji.

Miejsce pracy : Poznań

Czego wymagamy ?

 • Pracy zgodnie z normą produkcyjną
 • Odpowiedzialności i sumienności
 • Mile widziane doświadczenie na produkcji
 • Jakie będą Twoje obowiązki ?

 • Wykonywanie prostych prac produkcyjnych np. pakowanie gotowych wyrobów
 • Wkładanie surowca do maszyny, odbiór produktu i układanie na palecie
 • Przygotowanie surowca do produkcji
 • Co mamy do zaoferowania

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę w systemie 3-zmianowym (6 : 30-14 : 30, 14 : 30-22 : 30, 22 : 30-6 : 30)
 • Wynagrodzenie w przedziale 24-26 zł brutto / h
 • Dodatek za pracę w nocy
 • Po sprawdzeniu się możliwość umowy bezpośrednio przez pracodawcę
 • Wolne weekendy
 • Zadzwoń na numer 667780495 lub prześlij swoje CV!

  Pamiętaj o dołączeniu klauzuli do swojego CV :

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (Dz.

  U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) ( RODO ) przekazujemy poniżej informację dotyczącą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o. , ( ADO ), adres : ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.
 • Może Pani / Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email : awg asistnet.pl .
 • Podane przez Panią / Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan / Pani aplikuje (zgodnie z art.
 • 6 ust. 1 lit b RODO). Pani / Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani / Pan na to zgodę.

 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22
 • Ustawy z 26 czerwca

  1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.

 • Pozostałe podane przez Panią / Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art.
 • 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).

 • W zakresie w jakim Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody, może Pani / Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym ADO może ujawnić Pani / Pana dane na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO (np.
 • dostawcy usług IT) w związku z wykonywaniem przez nie usług na rzecz ADO Ponadto Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 • Pani / Pana dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią / Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów innych rekrutacji, Pani / Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od wysłania aplikacji.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani / Pan :
 • 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • 2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • 3) w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • 4) w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych, uprawienie do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie określonym w art.

 • 17 ust. 3 RODO. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przetwarzanie Pani / Pana danych jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z ciążących na niej obowiązków, w tym także obowiązku archiwizacji Pani / Pana danych;
 • 5) prawo do przenoszenia danych - w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 RODO;
 • 6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na zasadach i w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

  10. W przypadku gdy uzna Pan / Pani, że przetwarzanie przez ADO Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.

  Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku